Iubeşti viaţa? Atunci nu risipi ca un nesăbuit timpul, căci din timp este făcută viaţa!


iubeşti-viaţa-atunci-nu-risipi-ca-un-nesăbuit-timpul-că-din-timp-este-făcută-viaţa
benjamin frankliniubeştiviaţaatuncinurisipicaunnesăbuittimpulcăcidintimpestefăcutăviaţaiubeşti viaţaatunci nunu risipirisipi caca unun nesăbuitnesăbuit timpulcăci dindin timptimp esteeste făcutăfăcută viaţaatunci nu risipinu risipi carisipi ca unca un nesăbuitun nesăbuit timpulcăci din timpdin timp estetimp este făcutăeste făcută viaţaatunci nu risipi canu risipi ca unrisipi ca un nesăbuitca un nesăbuit timpulcăci din timp estedin timp este făcutătimp este făcută viaţaatunci nu risipi ca unnu risipi ca un nesăbuitrisipi ca un nesăbuit timpulcăci din timp este făcutădin timp este făcută viaţa

Dacă iubeşti viaţa, nu pierde timpul degeaba, pentru că, viaţa este alcătuită din timp.Iubeşti viaţa? Atunci nu irosi timpul, pentru că este materia din care este formată viaţa.Iubeşti viaţa? Atunci, nu irosi timpul, pentru că din acesta e alcătuită viaţa.Viaţa este grea şi dură, dar este ca o jucărie ce îţi cere să o iubeşti. Şi atunci, iubind viaţa, iubesc natura, oamenii, iar când iubeşti pe cineva, te străduieşti să îi faci pe plac, să îi fie bine.Viaţa este oportunitate, foloseşte-o. Viaţa este frumuseţe, admir-o. Viaţa este un vis, realizează-l. Viaţa este o provocare, înfrunt-o. Viaţa este un joc, joacă-l. Viaţa este o promisiune, realizeaz-o. Viaţa este tristeţe, depăşeşte-o. Viaţa este un cântec, cântă-l. Viaţa este o luptă, accept-o. Viaţa este o tragedie, înfrunt-o. Viaţa este o aventură, îndrăzneşte. Viaţa este noroc, fă-ţi-l. Viaţa este viaţă, luptă-te pentru ea.Viaţa nu e în mişcare, ci palpitantă, freamătă în fiecare fiinţă. Faptul că mie mi se pare că viaţa se deplasează în timp este o iluzie. Viaţa doar se manifestă tot mai mult şi mai mult în timp. Soarele nu se deplasează în timp ce norii care îl acopereau îl descoperă din nou.