Intercom: Care e situaţia? Răspundeţi! Han Solo: Totul e sub control. Situaţia e normală. Intercom: Ce s-a întâmplat? Han Solo (agitat, improvizând): O defecţiune la o armă, dar acum e totul în regulă. Suntem cu toţii bine acum, mulţumesc. Voi ce mai faceţi? Intercom: Trimitem o echipă sus. Han Solo: Negativ, negativ. Avem o scurgere la reactor. Daţi-ne câteva minute să o rezolvăm. Scurgere mare, foarte periculoasă. Intercom: Cine e acolo? Care e numărul tău de identificare? Han Solo (opreşte sistemul de comunicaţie): Plictisitoare conversaţie oricum. Luke, o să avem companie!


intercom-care-e-situaţia-răspundeţi-han-solo-totul-e-sub-control-situaţia-e-normală-intercom-ce-s-a-întâmplat-han-solo-agitat-improvizând-o
războiul stelelor - episodul iv: o nouă speranţăintercomcaresituaţiarăspundeţihansolototulsubcontrolsituaţianormalăîntâmplatsoloagitatimprovizânddefecţiunearmădaracumtotulînregulăsuntemcutoţiibineacummulţumescvoimaifaceţitrimitemechipăsusnegativnegativavemscurgerereactordaţinecâtevaminuterezolvămscurgeremarefoartepericuloasăcineacolonumărultăudeidentificareopreştesistemulcomunicaţieplictisitoareconversaţieoricumlukeavemcompaniecare ee situaţiahan solototul ee subsub controlsituaţia ee normalăhan solosolo (agitato defecţiunedefecţiune lao armădar acumacum ee totultotul înîn regulăsuntem cucu toţiitoţii binebine acumvoi cece maimai faceţitrimitem oo echipăechipă sushan soloavem oo scurgerescurgere lala reactorcâteva minuteminute săo rezolvămscurgere marefoarte periculoasăcine ee acolocare ee numărulnumărul tăutău dede identificarehan solosolo (opreşte(opreşte sistemulsistemul dede comunicaţie)plictisitoare conversaţiesă avemavem companiecare e situaţiatotul e sube sub controlsituaţia e normalăhan solo (agitato defecţiune ladefecţiune la ola o armădar acum eacum e totule totul întotul în regulăsuntem cu toţiicu toţii binetoţii bine acumvoi ce maice mai faceţitrimitem o echipăo echipă susavem o scurgereo scurgere lascurgere la reactorcâteva minute săminute să osă o rezolvămcine e acolocare e numărule numărul tăunumărul tău detău de identificarehan solo (opreştesolo (opreşte sistemul(opreşte sistemul desistemul de comunicaţie)plictisitoare conversaţie oricumo să avemsă avem companie

Han Solo: Vezi? E prietenul meu. Totul o să fie bine. Lando şi cu mine suntem vechi prieteni... Chewie, fii cu ochii în patru! Lando: Pungaş scârbos! Ce tupeu să vii aici după toate câte mi-ai făcut? Han Solo: Eu?! Lando: Ce mai faci, piratule? Ce bine-mi pare că te văd! Ce s-a întâmplat? Han Solo: S-a stricat nava. Vreau s-o repar. Lando: Nava mea? Han Solo: Cum a ta? Ai pierdut-o şi am câştigat-o! Lando: Ce are? Han Solo: Hiperpropulsia. Lando: Nu e nimic. Oamenii mei o s-o repare. Se rezolvă! Han Solo: Bine.Leia: Ce urmează? Han Solo: Îşi vor arunca gunoiul înainte de a trece la viteza luminii. Leia: Şi apoi? Han Solo: Găsim un loc sigur de aterizare. Ai vreo idee? Leia: Unde suntem? Han Solo: În sistemul Anoat. Leia: Sistemul Anoat? Nu e cine ştie ce... Han Solo: Uite ceva interesant! Lando... Leia: Sistemul Lando? Han Solo: Nu. E un om. Lando Carlrissian. Un cartofor, un jucător, un ticălos. O să-ţi placă! Leia: Sunt sigură.Han Solo: Bespin e departe, dar o să reuşim. Leia: O exploatare minieră? Han Solo: Da. Mină de gaz. Lando a păcălit pe cineva. Suntem vechi prieteni... Leia: Ai încredere în el? Han Solo: Nu, dar ştiu că e împotriva Imperiului! Leia: Ai şi tu momentele tale măreţe! Nu multe, dar le ai... Han Solo: Acum, Chewie! Detaşează-te!Han Solo: Sunt Han Solo, căpitan de navă. Am auzit că vreţi să mergeţi la Alderaan. Obi Wan: Avem nevoie de o navă rapidă. Han Solo: N-aţi auzit de Millennium Falcon? Obi Wan: Trebuia?! Han Solo: A făcut cursa Kesse în mai puţin de 12 parsecunde! A întrecut navele imperiale de luptă, marile nave corelliene... E destul de rapidă. Ce încărcătură aveţi? Obi Wan: Pasagerii... Eu şi băiatul, doi roboţi şi nu mai pui alte întrebări! Han Solo: Ceva tulburări? Obi Wan: Să zicem că aş vrea să evit orice încurcături cu Imperiul. Han Solo: Deci asta era. O să vă coste ceva mai mult. 10000, plata înainte!C3PO: Domnule, pot să vă spun ceva? Han Solo: Ce e? C3PO: Prinţesa Leia vrea să vă vorbească. Han Solo: Nu vorbesc cu ea! C3PO: Prinţesa nu ştie ce e cu domnul Luke. Nimeni nu ştie... Han Solo: Ce vrei să spui? Cum adică nimeni?! C3PO: Domnule, pot să vă întreb ceva? Han Solo: Întreabă... C3PO: Imposibil om!Han Solo (către Luke): La ce e bună o recompensă dacă nu mai poţi să o foloseşti? Pe lângă asta, atacul staţiei de luptă nu e ideea mea despre curaj. E mai degrabă... sinucidere. Luke Skywalker: Bine. Ai grijă de tine, Han. Cred că la asta te pricepi cel mai bine, nu? Han Solo: Hei, Luke! Forţa fie cu tine.