Inteligenţa este principiul ordinii lumii.


inteligenţa-este-principiul-ordinii-lumii
e.p. de senancourinteligenţaesteprincipiulordiniilumiiinteligenţa esteeste principiulordinii lumiiinteligenţa este principiuleste principiul ordiniiprincipiul ordinii lumiiinteligenţa este principiul ordiniieste principiul ordinii lumiiinteligenţa este principiul ordinii lumii

Doar ideile divine rezistă. Răul se distruge prin el însuşi, căci este un contracurent care merge împotriva ordinii universale şi soarta celui care încalcă această lege a Ordinii universale este dură!Orice proces de dezagregare a ordinii lumii e ireversibil, dar efectele sunt ascunse şi întârziate de pulberea numerelor mari ce conţine posibilităţi practic nesfârşite de noi simetrii, combinaţii, împerecheri.Iubirea şi inteligenţa schimbă faţa lumii, făcându-ne responsabili.În momentul în care respingi principiul crescător al vieţii, accepţi principiul static al morţii.Cum produce omul cuvântul? Cu braţele sale, cu picioarele sale, cu urechile, cu nasul său, cu pântecul său? Nu, cu gura sa. Şi gura din ce este formată? Din limbă şi cele două buze; şi atunci când limba şi cele două buze se pun în mişcare produc cuvântul articulat. Limba este principiul masculin şi cele două buze sunt principiul feminin. Astfel, principiul masculin şi principiul feminin produc un copil: cuvântul.Inteligenţa singură fără inteligenţa inimii este doar o simplă logică şi nu e mare lucru de ea.