Insistent eu te-aş ruga,Scumpă soaţă, draga mea!Mai puţin de-ai cuvântaEu mai mult te-aş asculta.


insistent-te-aş-rugascumpă-soaţă-draga-meamai-puţin-de-ai-cuvântaeu-mai-mult-te-aş-asculta
grigore drăganinsistentteaşrugascumpăsoaţădragameamaipuţindeaicuvântaeumaimultascultainsistent eucuvântaeu maimai multcuvântaeu mai mult

Cine vrea ca Dumnezeu să-i asculte grabnic rugăciunea, de fiecare dată când se ridică şi întinde mâinile către Dumnezeu, mai înainte de toate şi mai înainte de a se ruga pentru sufletul său să se roage pentru sufletul duşmanilor lui. Purtându-se astfel, ori de câte ori Îl va ruga pe Dumnezeu, Acesta îl va asculta.Ca să-şi mai aline viaţa lui cea grea,Pescuia doar ziua iară noaptea bea.De când draga-i soaţă l-a admonestatEl programul zilnic şi l-a inversat!Soţul: Draga mea, ce îţi place cel mai mult la mine? Soţia: Portofelul!În iarbă draga mea, mereu,Ţinea morţiş să mă dezmierde;Era şi iarba mult mai verde… Şi eu!Plânge-te mai puţin, respiră mai mult; vorbeşte mai puţin, spune mai multe; urăşte mai puţin, iubeşte mai mult şi toate lucrurile bune sunt ale tale.- Draga mea... evit suspansul,Mult mai fast ni-i viitorul:Şeful mi-a mărit avansul(Prea îmi trepida motorul!).