Inima ta este centrul sentimentelor şi emoţiilor tale reale.


inima-este-centrul-sentimentelor-şi-emoţiilor-tale-reale
herbert harrisinimaestecentrulsentimentelorşiemoţiilortalerealeinima tata esteeste centrulcentrul sentimentelorşi emoţiilortale realeinima ta esteta este centruleste centrul sentimentelorcentrul sentimentelor şisentimentelor şi emoţiilorşi emoţiilor taleemoţiilor tale realeinima ta este centrulta este centrul sentimenteloreste centrul sentimentelor şicentrul sentimentelor şi emoţiilorsentimentelor şi emoţiilor taleşi emoţiilor tale realeinima ta este centrul sentimentelorta este centrul sentimentelor şieste centrul sentimentelor şi emoţiilorcentrul sentimentelor şi emoţiilor talesentimentelor şi emoţiilor tale reale

Inima este sursa sentimentelor şi emoţiilor noastre.Subconştientul este sediul emoţiilor, dorinţelor, sentimentelor şi trăirilor latente în om; este însăşi forţa creatoare în fiinţa umană.Inima e în centrul fiinţei noastre, dar nu în centrul trupului. Iată un argument - dacă mai era nevoie de vreunul - că fiinţa noastră nu este congruentă cu trupul.Ceea ce investeşti cu energie (prin intermediul sentimentelor şi emoţiilor), aceea vei realiza (sub forma unor experienţe concrete de viaţă).Toate schimbările din viaţa unui om încep printr-o schimbare a imaginii de sine şi se produc prin transformarea efectivă a sentimentelor, emoţiilor şi atitudinilor acelui om.Arta nu este, aşa cum cred filosofii, o manifestare a ideii de frumuseţe sau divinitate, nici expresia emoţiilor individuale sau producerea unor obiecte care să provoace plăcere, ci un mijloc de a-i uni pe oameni într-o comunitate a ideilor şi sentimentelor.