Informaţia ne poate spune totul. Are toate răspunsurile. Dar acelea sunt răspunsuri la întrebări care nu au fost puse şi care, fără îndoială, nici nu vor apărea vreodată.


informaţia-ne-poate-spune-totul-are-toate-răspunsurile-dar-acelea-sunt-răspunsuri-întrebări-care-nu-fost-puse-şi-care-fără-îndoială-nici
jean baudrillardinformaţianepoatespunetotularetoaterăspunsuriledaraceleasuntrăspunsuriîntrebăricarenufostpuseşicarefărăîndoialănicivorapăreavreodatăinformaţia nene poatepoate spunespune totulare toatetoate răspunsuriledar aceleaacelea suntsunt răspunsurirăspunsuri lala întrebăriîntrebări carecare nunu auau fostfost pusepuse şişi carefără îndoialănici nunu vorapărea vreodatăinformaţia ne poatene poate spunepoate spune totulare toate răspunsuriledar acelea suntacelea sunt răspunsurisunt răspunsuri larăspunsuri la întrebărila întrebări careîntrebări care nucare nu aunu au fostau fost pusefost puse şipuse şi carenici nu vornu vor apăreavor apărea vreodată

Când ştii ce vrei şi vrei cu adevărat, vei descoperi un mod de a obţine ce vrei. Răspunsurile, metodele şi soluţiile de care ai nevoie pentru a rezolva problemele, ca şi modul de rezolvare, îţi vor apărea fără îndoială.Sunt întrebări la care nu-ţi pot răspunde nici Google, nici NASA, nici chiar Trithemius. Răspunsurile trebuie să le cauţi prin propriile buzunare - sigur sunt acolo, uneori doar bine pitite.Intuiţia divină, care priveşte toate nu tulbură calitatea lucrurilor prezente în faţa sa, dar viitoare sub perspectiva timpului;de unde rezultă că nu e un amestec de presupuneri şi o ştiinţă bazată pe faptul de a cunoaşte ce se va întâmpla şi de a şti ce poate fi lipsit de necesitatea de a exista. Se vor produce deci fără îndoială toate acelea pe care Dumnezeu le cunoaşte mai înainte că vor exista, dar unele din ele pornesc din liberul arbitru, şi, deşi se produc, prin aceasta nu-şi pierd natura proprie, graţie careia înainte de a se produce ar fi putut şi să nu se producă. Aceste fapte în momentul în care se petrec, nu pot să nu se petreacă, dar dintre ele totuşi, unul chiar înainte de a se produce era necesar să se producă, celălalt însă nu se prezenta cu acest caracter de necesitate.Un om de ştiinţă nu cunoaşte toate răspunsurile. Nimeni nu le ştie, nici măcar profesorii. Dar un om de ştiinţă continuă să încerce să găsească răspunsuri.Este în regulă să nu avem toate răspunsurile; este mai bine să ne recunoaştem ignoranţa decât să credem răspunsuri care ar putea fi greşite. A ne preface că ştim totul închide uşa spre a afla ce este cu adevărat acolo.Întrebările sunt grozave, dar doar dacă cunoşti răspunsurile. Dacă pui întrebări şi răspunsurile te surprind, pici de prost.