Inflaţia este tot atât de violentă ca un bandit, tot atât de înspăimântătoare ca un tâlhar înarmat şi tot atât de mortală ca un ucigaş cu simbrie.


inflaţia-este-tot-atât-de-violentă-ca-un-bandit-tot-atât-de-înspăimântătoare-ca-un-tâlhar-înarmat-şi-tot-atât-de-mortală-ca-un-ucigaş-cu
ronald reaganinflaţiaestetotatâtdeviolentăcaunbanditînspăimântătoaretâlharînarmatşimortalăucigaşcusimbrieinflaţia esteeste tottot atâtatât dede violentăviolentă caca unun bandittot atâtatât dede înspăimântătoareînspăimântătoare caca unun tâlhartâlhar înarmatînarmat şişi tottot atâtatât dede mortalămortală caca unun ucigaşucigaş cucu simbrieinflaţia este toteste tot atâttot atât deatât de violentăde violentă caviolentă ca unca un bandittot atât deatât de înspăimântătoarede înspăimântătoare caînspăimântătoare ca unca un tâlharun tâlhar înarmattâlhar înarmat şiînarmat şi totşi tot atâttot atât deatât de mortalăde mortală camortală ca unca un ucigaşun ucigaş cuucigaş cu simbrieinflaţia este tot atâteste tot atât detot atât de violentăatât de violentă cade violentă ca unviolentă ca un bandittot atât de înspăimântătoareatât de înspăimântătoare cade înspăimântătoare ca unînspăimântătoare ca un tâlharca un tâlhar înarmatun tâlhar înarmat şitâlhar înarmat şi totînarmat şi tot atâtşi tot atât detot atât de mortalăatât de mortală cade mortală ca unmortală ca un ucigaşca un ucigaş cuun ucigaş cu simbrieinflaţia este tot atât deeste tot atât de violentătot atât de violentă caatât de violentă ca unde violentă ca un bandittot atât de înspăimântătoare caatât de înspăimântătoare ca unde înspăimântătoare ca un tâlharînspăimântătoare ca un tâlhar înarmatca un tâlhar înarmat şiun tâlhar înarmat şi tottâlhar înarmat şi tot atâtînarmat şi tot atât deşi tot atât de mortalătot atât de mortală caatât de mortală ca unde mortală ca un ucigaşmortală ca un ucigaş cuca un ucigaş cu simbrie

Un medic nepriceput este tot atât de rău ca un ucigaş.Se laudă cireşul şi mărul cel fălos,Da' le-ntrerupse spusa un pepene zemos:Din pricini infinit diverseDar iluzorii tot pe-atât,E-atât de plin de sine-ncât,Nu m-ar mira să se reverse.Deci, dacă vom putea să ne unim cu Eu-l nostru superior care are facultăţi atât de dezvoltate, vom cunoaşte tot ceea ce el cunoaşte, vom vedea tot ceea ce el vede şi vom auzi tot ceea ce el aude, şi vom fi perfecţi. Dar atât timp cât suntem separaţi, cât timp suntem doar o coadă care se mişcă, suntem privaţi de aceste bogăţii.Gândurile ne fac uneori tot atât de nefericiţi ca şi pasiunile noastre; tot aşa ca bolnavul otrăvit de medicul său.Werther: Am atât de mult, şi sentimentul faţă de ea înghite tot: atât de mult am, şi fără ea totul mi se pare nimic.