Imi amintesc toţi am plâns când sicriul unchiului Sol a luat-o la valecineva tocmai apăsase un button(şi a ajuns jos unchiul meuSoldeschizând o ferma de viermi).


imi-amintesc-toţi-am-plâns-când-sicriul-unchiului-sol-a-luat-o-valecineva-tocmai-apăsase-un-buttonşi-a-ajuns-jos-unchiul-meusoldeschizând-o
e.e. cummingsimiamintesctoţiamplânscândsicriulunchiuluisolluatovalecinevatocmaiapăsaseunbuttonşiajunsjosunchiulmeusoldeschizândfermadeviermiimi amintescamintesc toţitoţi amam plânsplâns cândcând sicriulsicriul unchiuluiunchiului solla valecinevavalecineva tocmaitocmai apăsaseapăsase unun button(şiajuns josjos unchiulunchiul meusoldeschizândmeusoldeschizând oo fermaferma dede viermi)imi amintesc toţiamintesc toţi amtoţi am plânsam plâns cândplâns când sicriulcând sicriul unchiuluisicriul unchiului solla valecineva tocmaivalecineva tocmai apăsasetocmai apăsase unapăsase un button(şibutton(şi a ajunsa ajuns josajuns jos unchiuljos unchiul meusoldeschizândunchiul meusoldeschizând omeusoldeschizând o fermao ferma deferma de viermi)

Harry le făcu semn cu ochiul, se întoarse la unchiul Vernon şi îl urmă încet, ieşind din gară. Nu avea nici un sens să-şi facă griji de pe acum, îşi spuse el, când se urcă pe bancheta din spate a maşinii unchiului Vernon. După cum spusese Hagrid, ce va fi, va fi... Şi avea să vadă ce era de făcut la momentul potrivit.Gretchen a plâns şi cioara a plâns şi ea. După ce au mers aşa vreo trei poşte, cioroiul şi-a luat şi el rămas bun şi despărţirea dintre ei a fost şi mai duioasă. Cioroiul a zburat pe un copac şi a tot fâlfâit din aripile lui negre până când caleaşca nu s-a mai văzut.Sunt şi-ntre viermi, în viaţăDeosebiri de clase:Sunt viermi ce fac... doar greaţăŞi viermi ce fac mătase!Sus, pe cer (fără mulţime),Este as, că-i la-nălţime.Dar când este jos, pe sol,Soaţa-i are acest Mă mir că n-ai ruşine(Îi spuse Sfântul Petru)Imi amintesc de tine:Ratai de la un metru!Ofiţerul Don: Hamlet? Povestea e veche de când lumea: un flăcău are un tată bogat, şi o mămică arătoasă. Unchiul îl omoară pe tată, se însoară cu mămica, şi îl scoate pe băieţaş din peisaj. Aşa ca juniorul îşi ia câmpii şi îi omoară pe toţi. Nu e tocmai o poveste bună... dar asta e. Tommy Solomon: Nu e asta povestea din