Iisus ne-a descoperit adevărul, iar Duhul ne călăuzeşte la el.


iisus-ne-a-descoperit-adevărul-iar-duhul-ne-călăuzeşte-el
patriarhul fotieiisusneadescoperitadevăruliarduhulnecălăuzeşteeldescoperit adevăruliar duhulduhul nene călăuzeştecălăuzeşte lala eliar duhul neduhul ne călăuzeştene călăuzeşte lacălăuzeşte la eliar duhul ne călăuzeşteduhul ne călăuzeşte lane călăuzeşte la eliar duhul ne călăuzeşte laduhul ne călăuzeşte la el

Iisus Hristos: Veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi.Omul trebuie să fie foarte atent, să spună întotdeauna adevărul. Prin el, orice fiinţă Îl poate realiza pe Dumnezeu. Iisus Hristos a afirmat: Nimeni nu poate spune: Domn este Iisus, decât în Duhul Sfânt.Iisus este adevărul mai presus de convingerile tale despre ceea ce este adevărat. Iisus te eliberează.Legea prin Moise s-a dat, iar harul şi adevărul prin Iisus Hristos au venit.Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns. Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosif, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice: Iată,