Iisus Hristos: Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârşit. Şi acum, preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine, mai înainte de a fi lumea.


iisus-hristos-eu-te-am-preaslăvit-pe-tine-pe-pământ-lucrul-pe-care-mi-l-ai-dat-să-l-fac-l-am-săvârşit-Şi-acum-preaslăveşte-mă-tu-părinte
sfântul ioan evanghelistuliisushristosteampreaslăvitpetinepământlucrulcaremilaidatsălfaclamsăvârşitŞiacumpreaslăveştemăpărinteÎnsuţicuslavaamavutotinemaiînaintedefilumeaiisus hristospreaslăvit pepe tinetine pepe pământlucrul pepe carecare miŞi acumla tinetine Însuţicu slavaslava pepe carecare amla tinemai înainteînainte defi lumeapreaslăvit pe tinepe tine petine pe pământlucrul pe carepe care mila tine Însuţicu slava peslava pe carepe care ammai înainte dede a fia fi lumea

Iisus Hristos: Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine; pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut că Tu M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ai Tăi sunt. Şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Şi Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, în care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău, pe cei ce Mi i-ai dat; şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei, decât fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum, vin la Tine şi acestea le grăiesc în lume, ca să fie deplină bucuria Mea în ei. Eu le-am dat cuvântul Tău, şi lumea i-a urât, pentru că nu sunt din lume, precum Eu nu sunt din lume. Nu Mă rog ca să-i iei din lume, ci ca să-i păzeşti pe ei de cel viclean. Ei nu sunt din lume, precum nici Eu nu sunt din lume. Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău; cuvântul Tău este adevărul. Precum M-ai trimis pe Mine în lume, şi Eu i-am trimis pe ei în lume. Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr. Dar nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor, Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una suntem: Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârşiţi întru unime, şi să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei, precum M-ai iubit pe Mine. Părinte, voiesc ca, unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat, ca să vadă slava mea pe care Mi-ai dat-o, pentru că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de întemeierea lumii. Părinte drepte, lumea pe Tine nu te-a cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut, şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis. Şi le-am făcut cunoscut numele Tău şi-l voi face cunoscut, ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu în ei.Iisus Hristos: Dacă-Mi slujeşte cineva, să-Mi urmeze, şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă-Mi slujeşte cineva, Tatăl Meu îl va cinsti. Acum sufletul Meu e tulburat, şi ce voi zice? Părinte, izbăveşte-Mă, de ceasul acesta. Dar pentru aceasta am venit în ceasul acesta. Părinte, preaslăveşte-Ţi numele! Atunci a venit glas din cer: Şi L-am preaslăvit şi iarăşi Îl voi preaslăvi.Când ajungi să recunoşti în tine însuţi omul care eşti cu adevărat, îţi dai seama şi că Fac un pact cu tine, Walt Whitman – Te-am detestat îndeajuns.Vin către tine aidoma unui copil care a crescutŞi care a avut un tată bătut în cap.Acum sunt destul de matur ca să-mi fac prieteni.Tu eşti cel care a frânt lemnul cel nou,Acum a venit vremea ca acesta să fie sculptat. Noi avem aceeaşi sevă şi aceeaşi rădăcină, Aşa că, hai, să facem comerţ.Obişnuieşte-te în cele din urmă că ai în tine însuţi ceva mai bun şi mai divin decât obiectele care provoacă în tine pasiunile şi care, într-un cuvânt, te fac să te mişti ca o marionetă.Dacă te hotărăşti să mergi înainte, spre ţelul tău, trebuie să ai încredere în tine însuţi, să fii independent. Contează pe tine însuţi.