Ignorarea faptelor nu le face mai puţin reale.


ignorarea-faptelor-nu-face-mai-puţin-reale
aldous huxleyignorareafaptelornufacemaipuţinrealeignorarea faptelornu lele faceface maimai puţinpuţin realeignorarea faptelor nufaptelor nu lenu le facele face maiface mai puţinmai puţin realeignorarea faptelor nu lefaptelor nu le facenu le face maile face mai puţinface mai puţin realeignorarea faptelor nu le facefaptelor nu le face mainu le face mai puţinle face mai puţin reale

Particulele elementare nu sunt reale; ele alcătuiesc o lume a posibilităţilor sau a potenţialităţilor şi nu una a faptelor reale sau a obiectelor solide. -Werner Heisenberg
particulele-elementare-nu-sunt-reale-ele-alcătuiesc-o-lume-a-posibilităţilor-sau-a-potenţialităţilor-şi-nu-una-a-faptelor-reale-sau-a
Partea principală a educaţiei intelectuale nu este achiziţia faptelor, ci învăţarea modului de a da faptelor viaţă. -Oliver Wendell Holmes
partea-principală-a-educaţiei-intelectuale-nu-este-achiziţia-faptelor-învăţarea-modului-de-a-da-faptelor-viaţă
Mărturisirea faptelor rele este începutul faptelor bune. -Sfântul Augustin
mărturisirea-faptelor-rele-este-începutul-faptelor-bune
Este ciudat cum culorile lumii reale doar par într-adevăr reale atunci când le priveşti pe ecran. -Anthony Burgess
este-ciudat-cum-culorile-lumii-reale-doar-într-adevăr-reale-atunci-când-priveşti-pe-ecran
Ignorarea viciilor e mai utilă la unii decât cunoaşterea virtuţilor la alţii. -Hugo Grotius
ignorarea-viciilor-e-mai-utilă-unii-decât-cunoaşterea-virtuţilor-alţii