Ignorarea faptelor nu le face mai puţin reale.


ignorarea-faptelor-nu-face-mai-puţin-reale
aldous huxleyignorareafaptelornufacemaipuţinrealeignorarea faptelornu lele faceface maimai puţinpuţin realeignorarea faptelor nufaptelor nu lenu le facele face maiface mai puţinmai puţin realeignorarea faptelor nu lefaptelor nu le facenu le face maile face mai puţinface mai puţin realeignorarea faptelor nu le facefaptelor nu le face mainu le face mai puţinle face mai puţin reale

Particulele elementare nu sunt reale; ele alcătuiesc o lume a posibilităţilor sau a potenţialităţilor şi nu una a faptelor reale sau a obiectelor solide.Cred că nu trebuie să vă mai spun, domnii mei, cât îmi e de neplăcută îndrăzneala acestui ticălos. În veacul nostru pus pe îndoială, ascultând asemenea minciuni bătătoare la ochi, oamenii care mă cunosc vor fi înclinaţi să nu mai dea crezare nici faptelor reale cuprinse în isprăvile mele cele adevărate.Partea principală a educaţiei intelectuale nu este achiziţia faptelor, ci învăţarea modului de a da faptelor viaţă.Mărturisirea faptelor rele este începutul faptelor bune.Este ciudat cum culorile lumii reale doar par într-adevăr reale atunci când le priveşti pe ecran.Ignorarea viciilor e mai utilă la unii decât cunoaşterea virtuţilor la alţii.