Ieri mi-am pierdut lumea. A găsit-o cineva? O puteţi recunoaşte după diadema de stele care-i împodobeşte fruntea. Poate unii nu o vor băga în seamă, dar pentru mine e importantă. Vă rog! Cine a găsit-o să mi-o înapoieze!


ieri-mi-am-pierdut-lumea-a-găsit-o-cineva-o-puteţi-recunoaşte-după-diadema-de-stele-care-i-împodobeşte-fruntea-poate-unii-nu-o-vor-băga-în
emily dickinsonierimiampierdutlumeagăsitocinevaputeţirecunoaştedupădiademadestelecareiîmpodobeştefrunteapoateuniinuvorbăgaînseamădarpentruimportantărogcinemioînapoiezepierdut lumeao puteţiputeţi recunoaşterecunoaşte dupădupă diademadiadema dede steleîmpodobeşte frunteapoate uniiunii nunu oo vorbăga înîn seamădar pentrupentru minee importantăvă rogo puteţi recunoaşteputeţi recunoaşte dupărecunoaşte după diademadupă diadema dediadema de stelepoate unii nuunii nu onu o voro vor băgavor băga înbăga în seamădar pentru minepentru mine emine e importantă

Caută, dacă găseşti şi ştii să păstrezi, păstrează, dacă nu, lasă ceea ce ai găsit acolo unde ai găsit şi în felul în care l-ai găsit, alcineva poate avea nevoie de ceea ce tu ai găsit, nu te gândi dacă acel cineva caută sau nu.După conflagraţie, va urma învierea trupurilor şi Judecata de Apoi, după care caprele vor fi aruncate în focul veşnic, iar oile vor fi primite în împărăţia cerească sau viceversa. Discursul n-a avut succesul scontat. Masele epistofelice, incapabile de-acum să mai aprecieze aceste imagini pastorale, au sfârşit prin a-l ignora, în timp ce majoritatea episcopilor din Lumea Veche şi din Lumea a Treia l-au găsit inutil de fundamentalist. Dar au fost şi unii care s-au declarat surprinşi de moliciunea lui. Pentru că ierarhia era ameninţată de sciziune, patriarhul s-a văzut silit să ţină un nou discurs, în care a mărturisit că nu se ştia exact cine era acest Tozgrec, dar că, în mod foarte evident, revelaţiile lui păreau să învenineze relaţiile extrem de delicate dintre ţări.Claire: Ce înseamnă asta? Hal: Înseamnă că în tot timpul în care toată lumea a crezut că tata a înnebunit, el rezolva unele dintre cele mai complexe probleme matematice din lume. Dacă ele sunt corecte şi se verifică asta, sunt publicate imediat, înseamnă că susţii conferinţe de presă, înseamnă că toate ziarele lumii vor dori să vorbească cu persoana care a găsit acest caiet. Claire: Catherine. Hal: Catherine. Catherine: Nu l-am găsit eu. Hal: Ba da. Catherine: Ba nu. Claire: L-ai găsit tu sau Hal? Hal: Nu eu am fost cel care l-a găsit. Catherine: Eu nu l-am găsit. Eu sunt cea care a scris în el.Nu există decât 3 categorii de oameni: unii care Îi slujesc lui Dumnezeu fiindcă L-au găsit, alţii care-L caută întrucât nu L-au găsit; în sfârşit aceia care-şi târăsc zilele fără să-L fi căutat şi deci fără să-L fi găsit. Primii sunt înţelepţi şi fericiţi; cei de la mijloc sunt întelepţi dar nefericiţi, ultimii sunt nebuni şi nefericiţi!Alfred Pennyworth: Cu mult timp în urmă, prietenii mei şi cu mine ne aflam în Burma, lucram pentru guvernul local. Acesta din urmă încerca să câştige loialitatea liderilor de triburi mituindu-i cu pietre preţioase. Dar caravanele le-au fost atacate de un hoţ într-o pădure la nord de Rangoon. Aşa că am pornit în căutarea pietrelor preţioase. Dar timp de şase luni nu am găsit pe nimeni care să fi făcut afaceri cu el. Într-o zi am văzut un copil jucându-se cu un rubin de mărimea unei mandarine. Hoţul le aruncase. Bruce Wayne: Şi atunci de ce le-a furat? Alfred Pennyworth: Pentru că el a crezut că procedează corect. Pentru că unii oameni nu caută ceva anume, precum bani, aşa cum ar fi logic. Ei nu pot fi cumpăraţi, intimidaţi, cu ei nu se poate negocia, nu se poate ajunge la o înţelegere. Unii oameni vor pur şi simplu să vadă lumea ducându-se de râpă.Brooke: Probabil că vă uitaţi acum la mine şi faceţi mişto de hainele mele, nu? Mă rog, uite ce trebuie să ştiţi despre lumea de azi: dacă eşti gras, prost şi bărbat, totul e în regulă. Dacă eşti fată, nu. Vă rog spuneţi-mi că asta s-a schimbat în viitor. Cineva să-mi spună că aţi înţeles iubirea, pentru că am ceva să vă zic: totul e varză acum. Dar presupun că aşa a fost mereu: să vrei să fii iubit, să găseşti pe cineva pentru care inima ta să bată cu o durere plăcută... Să fii înţeles de cineva. Deci... dacă sunteţi roboţi, sau extratereştri, sau ceva, şi mă priviţi acum şi iubirea nu mai există... ei bine, aţi pierdut ceva important... şi-mi pare rău pentru voi. Pentru că, după mintea mea, iubirea e tot ceea ce contează pe lume.