Ideea puritanilor despre iad este că reprezintă un loc unde oricine poate să-şi bage nasul în treburile tale.


ideea-puritanilor-despre-iad-este-că-reprezintă-un-loc-unde-oricine-poate-să-şi-bage-nasul-în-treburile-tale
wendell phillipsideeapuritanilordespreiadestereprezintăunlocundeoricinepoatesăşibagenasulîntreburiletaleideea puritanilordespre iadiad esteeste căcă reprezintăreprezintă unun locloc undeoricine poatebage nasulnasul înîn treburiletreburile taleideea puritanilor desprepuritanilor despre iaddespre iad esteiad este căeste că reprezintăcă reprezintă unreprezintă un locun loc undeloc unde oricineunde oricine poatebage nasul înnasul în treburileîn treburile taleideea puritanilor despre iadpuritanilor despre iad estedespre iad este căiad este că reprezintăeste că reprezintă uncă reprezintă un locreprezintă un loc undeun loc unde oricineloc unde oricine poatebage nasul în treburilenasul în treburile taleideea puritanilor despre iad estepuritanilor despre iad este cădespre iad este că reprezintăiad este că reprezintă uneste că reprezintă un loccă reprezintă un loc undereprezintă un loc unde oricineun loc unde oricine poatebage nasul în treburile tale

Încercaţi să vă imaginaţi dacă aş avea o nevastă care să-şi bage nasul în treburile mele. În timpul liber vreau să am liniştea mea, nu mă pot căsători.Domnilor, nu vreau să am nimic de-a face cu computerele. Nu vreau ca guvernul să îşi bage nasul în treburile mele.Rai. Un loc unde cel rău încetează să te mai necăjească cu vorbărie despre treburile sale personale şi cel bun ascultă cu atenţie în timp ce i le explici pe ale tale.America te eliberează de treburile care nu merg, ca să te bage în treburi care merg, dar habar n-au unde!Nas. Avanpostul cel mai avansat al feţei. S-a observat că nasul cuiva nu este niciodată mai fericit decât atunci când este băgat în treburile altora, de unde unii fiziologi au tras concluzia că este lipsit de simţul mirosului.Să interzici criticarea preşedintelui, sau să obligi solidarizarea cu el, indiferent dacă are sau nu dreptate, este nu numai nepatriotic şi servil, dar reprezintă trădarea morală a publicului american. Despre preşedinte sau oricine altcineva trebuie să se spună doar adevărul. Dar este mai important ca adevărul, chiar neplăcut, să se spună despre el, decât despre oricine altcineva.