Iartă-mi, Doamne, ticăloşiaDe a-mi suporta propria ticăloşie, ca şi pe a altora, Trădarea şi falsa prietenie, dă-mi răbdarea de a ascultaVocea şarpelui. Fericirea? Dă-mi fericirea nefericirii. Orice pe lumea aceasta are un sfârşit. Domnul, doamnă, mirosiţi a toamnă. Duduie, duduie, iubeşti o statuie, Un inginer de aur şi fier, Domnul doctor, chemaţi-l pe Proctor, Tinere, ginere, nu ai reţinere, Lasă mireasa, cuvântu-i melasa, Oaspeţii cântă, aiurea, pe lângă,Hei, ospătar, adu un homar, Ori un homer, un dalembert,Bună dimim


iartă-mi-doamne-ticăloşiade-a-mi-suporta-propria-ticăloşie-ca-şi-pe-a-altora-trădarea-şi-falsa-prietenie-dă-mi-răbdarea-de-a-ascultavocea
boris marian mehriartămidoamneticăloşiadeamisuportapropriaticăloşiecaşipealtoratrădareafalsaprieteniedămirăbdareadeascultavoceaşarpeluifericireadămifericireanefericiriioricelumeaaceastaareunsfârşitdomnuldoamnămirosiţitoamnăduduieduduieiubeştistatuieuningineraurfierdomnuldoctorchemaţilproctortinereginerenuaireţinerelasămireasacuvântuimelasaoaspeţiicântăaiurealângăheiospătaraduhomarorihomerdalembertbunădimimneaţatavarăşaratzasaltarebărbateiaospateadiotataieprimeştişiobătaierevederedinbelvedereneaşteaptăiubireamonastireacomnplicemartormieştifratetartorsuporta propriapropria ticăloşieca şişi petrădarea şişi falsafalsa prietenierăbdarea deascultavocea şarpeluifericirea nefericiriiorice pepe lumealumea aceastaaceasta areare unun sfârşitiubeşti oo statuieun ingineringiner dede auraur şişi fierdomnul doctorpe proctornu aiai reţinerelasă mireasaoaspeţii cântăadu unun homarori unun homerla spatela revedererevedere dindin belvedereiubirea şişi monastireacomnplice şişi martorfrate şişi tartorsuporta propria ticăloşieca şi pepe a altoratrădarea şi falsaşi falsa prieteniede a ascultavoceaa ascultavocea şarpeluiorice pe lumeape lumea aceastalumea aceasta areaceasta are unare un sfârşitmirosiţi a toamnăiubeşti o statuieun inginer deinginer de aurde aur şiaur şi fiernu ai reţinereadu un homarori un homerla revedere dinrevedere din belvedereiubirea şi monastireacomnplice şi martorfrate şi tartor

Lumea nu este perfectă şi uneori fericirea este doar un deziderat intangibil. Noi nu uităm că mai dăinuie în noi ceva din fericirea primordială, din frumuseţea şi armonia semănată de Domnul pe pământ şi toate pot duce la fericirea şi pacea interioară.Ea cântă. Dânsul stă tăcut chitic.Eşti amator de muzică? Îţi place?Enorm, duduie, însă nu-i nimic!Matale cântă, totuşi ce-are-a face!Kramer: Hei, hei, hei! Uite ce am! George: Hei! Mamăă, Kramer! Jerry: Ai luat homar pentru toată lumea? Kramer: Da, şi este proaspăt! Luat direct din ocean. George: Este super. Mamăăă, ce weekend. Înot, la cină homar... Kramer: Ştiu, e mişto. Şi am văzut-o şi pe Jane fără sutien.Frumoasă ca un bibelou, duduie,Cu ochii vii şi gesturi calme;De-ai fi aici ţi-aş face o statuie,Şi poate că te-aş ţine-n palme!Domnul Wickham: Şi cataramele. Când e vorba de catarame, sunt pierdut. Elizabeth Bennet: O, Doamne! Cred că eşti ruşinea regimentului. Domnul Wickham: O, sunt de râsul tuturor! Elizabeth Bennet: Şi superiorii tăi ce fac în privinţa ta? Domnul Wickham: De obicei, mă ignoră.Unii oameni se grăbesc atât de tare să găsească fericirea, încât de multe ori trec pe lângă ea.