I se dă (cum se zvoneşte)Pământ celui ce-l munceşte!De ce oare nu s-ar daVia celui... care-o bea?!


i-se-dă-cum-se-zvoneştepământ-celui-l-munceştede-oare-nu-s-ar-davia-celui-care-o-bea
păstorel teodoreanusecumzvoneştepământceluicelmunceştedeoarenusardaviaceluicareobeai sese dădă (cum(cum sese zvoneşte)pământzvoneşte)pământ celuice oareoare nudavia celuii se dăse dă (cumdă (cum se(cum se zvoneşte)pământse zvoneşte)pământ celuice oare nui se dă (cumse dă (cum sedă (cum se zvoneşte)pământ(cum se zvoneşte)pământ celuii se dă (cum sese dă (cum se zvoneşte)pământdă (cum se zvoneşte)pământ celui

Nu-i plâng de milă celui care munceşte din greu pentru ceva care merită făcut. Îi plâng de milă însă celui care nu munceşte, indiferent la ce capăt al scării sociale este.Nu este criticul cel care contează, ori cel care arată cum s-a împiedicat omul puternic, ori cum ar putea cel care face lucruri să fie mai eficient. Meritul este al celui care este în arenă; al celui care are faţa murdară de praf, sudoare şi sânge; al celui care se străduieşte neobosit; al celui care greşeşte şi ratează în mod repetat; care este entuziasmul, dăruirea pentru o cauză nobilă; al celui care, în cel mai bun caz, cunoaşte triumful unei mari realizări, iar în cel mai rău caz, dacă nu reuşeşte, va şti că a îndrăznit; locul lui nu este împreună cu acele suflete slabe care nu cunosc nici victoria şi nici înfrângerea.Fii recunoscător celui care te-a vătămat, căci ţi-a oţelit voinţa. Fii recunoscător celui care te-a înşelat, căci ţi-a lărgit orizontul cunoaşterii. Fii recunoscător celui care te-a abandonat, căci astfel te-a învăţat că nu trebuie să depinzi de nimeni şi de nimic. Fii recunoscător celui care te-a doborât, căci astfel ţi-a întărit capacităţile. Fii recunoscător celui care te-a dojenit, căci astfel ţi-a sporit înţelepciunea. Fii recunoscător tuturor celor care te-au întărit şi te-au desăvârşit.Celui ce nu poate dormi i se pare lungă noaptea şi călătoria prea lungă celui ce este obosit; la fel, timpul menţinerii în iluzie şi suferinţă i se pare lung celui care nu cunoaşte adevărul Învăţăturii spirituale.Spune-i o vorbă bună celui, al cărui suflet sângerează, şterge o lacrimă din ochiul celui care plânge, poate, cu antilacrimi, mângăie cu bunătatea şi blajinătatea ta un suflet gata să se prăbuşească în abisuri, fă o bucurie samariteană celui care nu are în casa sa nici măcar o bucată de pâine, darămite un ducat, şi Domnul Dumnezeu te va răsplăti îndoit!Cel mai departe ajunge cel care nu cedează în faţa celui egal cu el, îşi păstrează demnitatea în faţa celui mai puternic decât el şi ştie să se înfrâneze în faţa celui fără apărare.