Huşul e Slănic, pe-aproape,Dar aş vrea să vă previn:La Slănic sunt băi de ape,Iar la Huşi... sunt băi de vin!


huşul-e-slănic-pe-aproapedar-aş-vrea-să-vă-previnla-slănic-sunt-băi-de-apeiar-huşi-sunt-băi-de-vin
aurel cehanhuşulslănicpeaproapedarvreaprevinlaslănicsuntbăideapeiarhuşivinhuşul ee slănicaş vreavrea săslănic suntsunt băibăi dela huşihuşi suntsunt băibăi dede vinhuşul e slănicaş vrea săvrea să văslănic sunt băisunt băi dela huşi sunthuşi sunt băisunt băi debăi de vinaş vrea să văslănic sunt băi dela huşi sunt băihuşi sunt băi desunt băi de vinla huşi sunt băi dehuşi sunt băi de vin

- Ce tot băi şi băi, potaie;De insişti, te consemnez!Eu sunt om bătrân, şi baieAm făcut... doar la botez!O duc din ce în ce mai greu,Cu banii sunt mereu în pană,La băi aş vrea să merg şi eu,Dar, în final, speranţa-i... vană!După ce am citit din Eliade, mi-am zis: băi, ăsta e prea genial, iar eu sunt prea proastă, dacă a putut să scrie aşa.Bolnăviori sunt amândoi,Pentru care s-au tratat:Ea, cu altul, pe la băi,El la cârciuma din sat!Sunt în frunte la bucateŞi acum românul plânge,Oameni care de păcateS-au spălat în băi de sânge.Convins că băile sărateSunt bune pentru sănătate,Mă-ndrept către izvor şi zic: - Azi beau... o ţuică de Slănic!