Hristos S-a întrupat pentru o operă universală, reintegrând şi aducând toate lucrurile în Sine.


hristos-s-a-întrupat-pentru-o-operă-universală-reintegrând-şi-aducând-toate-lucrurile-în-sine
sfântul irineuhristosîntrupatpentruoperăuniversalăreintegrândşiaducândtoatelucrurileînsineîntrupat pentrupentru oo operăoperă universalăreintegrând şişi aducândaducând toatetoate lucrurilelucrurile înîn sineîntrupat pentru opentru o operăo operă universalăreintegrând şi aducândşi aducând toateaducând toate lucruriletoate lucrurile înlucrurile în sineîntrupat pentru o operăpentru o operă universalăreintegrând şi aducând toateşi aducând toate lucrurileaducând toate lucrurile întoate lucrurile în sineîntrupat pentru o operă universalăreintegrând şi aducând toate lucrurileşi aducând toate lucrurile înaducând toate lucrurile în sine

Nu războiul, ci plictiseala va fi cea care va duce lumea la pieire. Din căscatul mare cât lumea va ieşi diavolul aducând sare pentru existenţă: Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat şi, prin aceasta, a început recapitularea noastră în Sine.Harul ieftin este harul care nu implică ucenicie, harul lipsit de cruce, harul fără de Hristos cel viu şi întrupat.Moartea nu ne va reuni. Aşa stau lucrurile. Cu toate astea, e splendid în sine că am reuşit să ne trăim vieţile în armonie pentru atâta vreme.Toate lucrurile vin de la sine şi, acest lucru ne poate tenta cu uşurinţa să ne relaxăm, şi să lăsăm lucrurile să-şi urmeze cursul firesc, fără a acorda atenţie amănuntelor. Această indiferenţă este rădăcina tuturor relelor.Nu te irosi pentru nimicuri. Dacă te vei îngriji de lucrurile mari, lucrurile mici se vor rezolva de la sine.