Gura unei femei e poarta cea mai frumoasă spre sufletul ei.


gura-unei-femei-e-poarta-cea-mai-frumoasă-spre-sufletul-ei
proverbe chinezeştigurauneifemeipoartaceamaifrumoasăspresufletuleigura uneiunei femeifemei ee poartapoarta ceacea maimai frumoasăfrumoasă sprespre sufletulsufletul eigura unei femeiunei femei efemei e poartae poarta ceapoarta cea maicea mai frumoasămai frumoasă sprefrumoasă spre sufletulspre sufletul eigura unei femei eunei femei e poartafemei e poarta ceae poarta cea maipoarta cea mai frumoasăcea mai frumoasă spremai frumoasă spre sufletulfrumoasă spre sufletul eigura unei femei e poartaunei femei e poarta ceafemei e poarta cea maie poarta cea mai frumoasăpoarta cea mai frumoasă sprecea mai frumoasă spre sufletulmai frumoasă spre sufletul ei

Cea mai frumoasă femeie este femeia fericită. Nu există femei urâte, doar femei fericite şi femei nefericite.Toate simţămintele pe care dragostea cea mai înflăcărată, cea mai duioasă, cea mai curată le poate trezi în sufletul unei femei, Armance le nutrea pentru el. Speranţa morţii, singura persepctivă a acestei dragoste, dădea limbajului ei ceva celest şi resemnat, întru totul potrivit cu firea lui Octave.Frumuseţea unei femei nu este în hainele pe care le poartă, în siluetă sau în de felul de a se coafa. Frumuseţea unei femei trebuie să se vada prin ochii ei, pentru că este poarta care duce la inima, locul unde dragostea rezidă.Există o diferenţă între frumuseţea şi farmecul unei femei: o femeie frumoasă este cea pe care o admir, o femeie fermecătoare e cea care mă admiră şi ea pe mine...Frumuseţea unei femei nu este în estetica feţei, ci adevărata frumuseţe a unei femei se reflectă în sufletul ei. Sunt atenţiile pe care le face cu dragoste, pasiunea pe care o arată.A fost odinioară un împărat care avea trei fete, dintre care cea mai mare era frumoasă, cea mijlocie şi mai frumoasă, iar cea mai tânără, Ileana, atâta de frumoasă încât şi Sfântul Soare se oprea în cale ca s-o vadă şi să se desfăteze de frumuseţea ei.