Graiul adevărului e simplu.


graiul-adevărului-e-simplu
proverbe spaniolegraiuladevăruluisimplugraiul adevăruluiadevărului ee simplugraiul adevărului eadevărului e simplugraiul adevărului e simplu

Dacă omul nu e favorizat de divinitate, nu ştie nimic. Dacă e un simplu căutător al adevărului, caută neaflând şi ştie neştiind.A sosit clipa adevărului. Adevărului i se acordă doar o clipă.Adevărul îşi are originea în naştere, realul în moarte. Lumea adevărului este lumea naşterii continue, lumea realului - a morţii repetate. Vina aparţine realului şi este accidentală, întâmplătoare, păcatul aparţine adevărului şi el există ca necesitate. În lumea adevărului sălaşluieşte păcatul. Păcatul poate fi iertat doar de Dumnezeu, pentru că păcatul este cerul. Iar Dumnezeu este Ultimul Observator şi întruchiparea Adevărului Absolut. Dumnezeu este Adevăr, iar nu Realitate.Pământul se sprijină pe puterea adevărului; puterea adevărului face soarele să strălucească şi vântul să adie; cu adevărat, toate lucrurile se bazează pe adevăr.Când vezi că oamenii se omoară în numele adevărului, feri în lături! E cea mai sfruntată minciună lupta lor, atâta vreme cât fiecare dintre ei crede că este întruchiparea adevărului.Graiul este izvor de neînţelegeri.