Grădina poeziei este uscată şi neroditoare, dacă nu este udată de apele filozofiei.


grădina-poeziei-este-uscată-şi-neroditoare-dacă-nu-este-udată-de-apele-filozofiei
proverbe turceştigrădinapoezieiesteuscatăşineroditoaredacănuudatădeapelefilozofieigrădina poezieipoeziei esteeste uscatăuscată şişi neroditoaredacă nunu esteeste udatăudată dede apeleapele filozofieigrădina poeziei estepoeziei este uscatăeste uscată şiuscată şi neroditoaredacă nu estenu este udatăeste udată deudată de apelede apele filozofieigrădina poeziei este uscatăpoeziei este uscată şieste uscată şi neroditoaredacă nu este udatănu este udată deeste udată de apeleudată de apele filozofieigrădina poeziei este uscată şipoeziei este uscată şi neroditoaredacă nu este udată denu este udată de apeleeste udată de apele filozofiei

Dacă lumea este o grădină, animalele sunt animale, oamenii... ce sunt? Nişte simple fiinţe care încearcă să lase uscată grădina în care ploile sunt esenţiale.Femeia se veştejeşte, dacă este udată cu lacrimi.Dacă vezi că peluza din faţa casei altuia este mai verde, se poate întâmpla ca proprietarul să-i acorde o atenţie şi o îngrijire mai deosebită. În plus, nu uita că atunci când priveşti grădina altora, alţii privesc grădina ta.În grădina mea există un mare spaţiu rezervat sentimentelor. Grădina mea cu flori este în acelaşi timp grădina mea cu gânduri şi vise. Gândurile cresc la fel de libere precum florile, iar visele la fel de frumoase.Istoria filozofiei este o furie ascunsă împotriva premiselor vieţii, împotriva sentimentului valorilor ei, împotriva apărării ei. Filozofii nu au pregetat niciodată să postuleze un univers, cu condiţia ca acesta să contrazică universul existent, să ofere un mijloc de a vorbi de rău acest univers. Până acum istoria filozofiei a fost marea şcoală a calomniei.Din decembrie şi până în martie, pentru mulţi dintre noi există trei grădini: grădina de afară, grădina din ghivece dinăuntru şi grădina ochiului minţii.