George: Sunt, uh, arhitect. Vanessa: Da? Ce proiectezi? George: Uh, căi ferate... Vanessa: Credeam că inginerii fac asta. George: Pot şi ei...


george-sunt-uh-arhitect-vanessa-da-ce-proiectezi-george-uh-căi-ferate-vanessa-credeam-că-inginerii-fac-asta-george-pot-şi-ei
seinfeldgeorgesuntuharhitectvanessadaproiecteziuhcăiferatecredeamingineriifacastapotşieice proiectezicăi ferateferate vanessacredeam căcă ingineriiinginerii facfac astapot şişi eicăi ferate vanessacredeam că ingineriică inginerii facinginerii fac astapot şi eicredeam că inginerii faccă inginerii fac astacredeam că inginerii fac asta