Gazde dragi, acum socotCu Bencei că am sosit,La venire, copilot,La plecare, Co-pilit!


gazde-dragi-acum-socotcu-bencei-că-am-sositla-venire-copilotla-plecare-co-pilit
arcadie chirşbaumgazdedragiacumsocotcubenceiamsositlavenirecopilotlaplecarecopilitgazde dragiacum socotcusocotcu benceibencei căcă amacum socotcu benceisocotcu bencei căbencei că amacum socotcu bencei căsocotcu bencei că amacum socotcu bencei că am

În ce priveşte caracterul, mai pot să spun că suntem drăgăstoşi, ne pupăm tot timpul. Adulţii se salută cu un sărut sincer pe obrazul drept, copiii îi sărută pe cei mari la venire şi plecare.Sosit-a ceasul despărţirii şi acum eşti darnicÎn dragostea care a fost ascunsă-n alte dăţi.Acum nu faci decât amarul să-mi sporeşti,De ce mai grabnic dorul n-ai ştiut s-arăţi?Visăm, dar continuăm să nu credem în visele noastre. Visăm, dar rămânem adormiţi. Oameni dragi, a sosit clipa trezirii la viaţă. La Adevărata Viaţă.Sub degetele tale răsfiratespune, ce să fi făcut euce să fi făcut?Ploua peste ziduri amaremereupeste cuvinte împărţite la doi Cât zbor şi câtă plecare eramCâtă venire înapoi? Iederă crudăîncolăcită pe garduri de fum cât eram eu însămi cu mine?cât eram eu, răsucită, în noi?Ploua rugătorploua dinspre mine în drumpeste tăceri stivuite grămezila hotare Ce să fi făcut eu, ce să fi făcutîntr-un ochitatuat de aşteptaredintr-un capăt într-altul al zileiCăutând în tot Banatul,Mari epigramişti sunt trei,(Acceptaţi de subsemnatul):Ionel, Iacob şi Bencei.În fine a sosit momentulSă-i pară rău c-a-mbătrânit:Urla de mult în el talentulŞi-abia acum l-a auzit.