Gandalf: De sute de ani umblu pe acest Pământ şi acum nu mai am timp.


gandalf-de-sute-de-ani-umblu-pe-acest-pământ-şi-acum-nu-mai-am-timp
fran walshgandalfdesutedeaniumblupeacestpământşiacumnumaiamtimpde sutesute dede aniani umbluumblu pepe acestacest pământpământ şişi acumacum nunu maimai amam timpde sute desute de anide ani umbluani umblu peumblu pe acestpe acest pământacest pământ şipământ şi acumşi acum nuacum nu mainu mai ammai am timpde sute de anisute de ani umblude ani umblu peani umblu pe acestumblu pe acest pământpe acest pământ şiacest pământ şi acumpământ şi acum nuşi acum nu maiacum nu mai amnu mai am timpde sute de ani umblusute de ani umblu pede ani umblu pe acestani umblu pe acest pământumblu pe acest pământ şipe acest pământ şi acumacest pământ şi acum nupământ şi acum nu maişi acum nu mai amacum nu mai am timp

Revoluţiile durează săptămâni, ani, apoi, timp de zeci şi sute de ani, este adorat ca ceva sfânt acel spirit de mediocritate care le-a provocat.Verşinin: În două sau trei sute de ani viaţa pe pământ va fi extraordinar de frumoasă.Tu eşti cerul în amurg,Acel amurg în care lumina se absoarbePentru a se descompune în corpusculiŞi eu sunt acest copac-femeie care te priveşteCu ochi puriDintr-un trunchi de piatră,În timp ce frunza lui îşi tremurăSunetul verde.În univers o stea moare pentru iubireŞi eu simt forţa care îi aspiră cuanta de lumină.Aş vrea să devii nemărginirea mea neagrăPe acest pământ care işi crapă scoarţaDin când în cândŞi mai ales acum,Ca la un sfârşit de timp.Vântul este îmbrăţişarea taLângă acest câmp de maci care îşi tremură hipnoticUmbra roşie melodioasăŞi lângă acest lan de grâu copt,Care îşi tremură sonor galbenul.Gandalf: Inelul şi Stăpânul Întunericului sunt unul şi acelaşi. Frodo, el nu trebuie să-l găsească. Frodo (se ridică şi ascunde inelul): Bine. O să-l punem deoparte. Îl vom ţine ascuns şi nu vom mai vorbi niciodată despre el. Nimeni nu ştie că este aici, nu-i aşa? (Gandalf nu răspunde.) Nu-i aşa, Gandalf?Stelele mici pot rezista în starea de echilibru hidrostatic (în secvenţa principală) sute de miliarde de ani, dar cele mai mari rămân foarte puţin în această stare. Stelele gigante rămân timp de câteva milioane de ani.Aragorn: Avem timp. Frodo se apropie pe zi ce trece de Mordor. Gandalf: Chiar ştim asta? Aragorn: Inima ta ce-ţi spune? Gandalf: Că Frodo este încă în viaţă. Da. Aşa este, e în viaţă.