Galadriel: Îţi dăruiesc lumina lui Earendil, astrul nostru sacru. Să-ţi fie lumina care te călăuzeşte în întuneric, atunci când toate celalte lumini pier.


galadriel-Îţi-dăruiesc-lumina-lui-earendil-astrul-nostru-sacru-să-ţi-fie-lumina-care-te-călăuzeşte-în-întuneric-atunci-când-toate-celalte
fran walshgaladrielÎţidăruiescluminaluiearendilastrulnostrusacrusăţifiecaretecălăuzeşteînîntunericatuncicândtoatecelalteluminipierÎţi dăruiescdăruiesc luminalumina luilui earendilastrul nostrunostru sacrufie luminalumina carecare tete călăuzeştecălăuzeşte înîn întunericatunci cândcând toatetoate celaltecelalte luminilumini pierÎţi dăruiesc luminadăruiesc lumina luilumina lui earendilastrul nostru sacrufie lumina carelumina care tecare te călăuzeştete călăuzeşte încălăuzeşte în întunericatunci când toatecând toate celaltetoate celalte luminicelalte lumini pier

Dorinţele, sunt mici lumini care lumineaza drumul nostru, atunci când viaţa, pentru un motiv oarecare, stinge lumina din jurul nostru.Astrul imaginii tale Îmi caută lumina eternăAfară mă plânge iubitoO dulce şi caldă lumină. Culoarea de viaţăÎmi plânge de-a puuri durerea plăpândăIar chipul mi-atinge şi frunza din pieptu-mi Ce încă astăzi mă mai doare. Caut adesea o dulce luminăCe-mi pare că mi se duce.Când chipu-mi însă se va stinge Şi vântul va adia uşor Iar lumea mă va plânge Astrul imaginii taleVa căuta lumina eternă.Stelele cerului ne amintesc de lumina care străluceşte întotdeauna în noi, chiar şi atunci când e întuneric.Lasă-mă să m-aprind de întunericul tău,În lumina feroceÎnvaţă-mă să ard întunecat,Modelează după forma aripilorFlacăra meaŞi purific-o de orice culoare.Sau,Şi mai bine,Dă-mi o sămânţă de întuneric,S-o îngrop în pământŞi-nvârte mai repede anotimpurileSă crească,S-o seamăn din nou.În lumina feroceAr fi atunci păduri şi lanuri,Crânguri, livezi, pajişti şi codri de noapte.O beznă tandrăÎn care am putea muri oricând am vrea,Un întuneric în careN-am mai fi frumoşi, nici buni,Iisus Hristos: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.Atunci când eşti singur în întuneric, aş vrea să-ţi pot arată lumina uluitoare a propriei tale fiinţe.