Găseşte ceva care te pasionează şi menţine viu interesul în legătură cu acel lucru.


găseşte-ceva-care-te-pasionează-şi-menţine-viu-interesul-în-legătură-cu-acel-lucru
julia childgăseştecevacaretepasioneazăşimenţineviuinteresulînlegăturăcuacellucrugăseşte cevaceva carecare tete pasioneazăpasionează şişi menţinemenţine viuviu interesulinteresul înîn legăturălegătură cucu acelacel lucrugăseşte ceva careceva care tecare te pasioneazăte pasionează şipasionează şi menţineşi menţine viumenţine viu interesulviu interesul îninteresul în legăturăîn legătură culegătură cu acelcu acel lucrugăseşte ceva care teceva care te pasioneazăcare te pasionează şite pasionează şi menţinepasionează şi menţine viuşi menţine viu interesulmenţine viu interesul înviu interesul în legăturăinteresul în legătură cuîn legătură cu acellegătură cu acel lucrugăseşte ceva care te pasioneazăceva care te pasionează şicare te pasionează şi menţinete pasionează şi menţine viupasionează şi menţine viu interesulşi menţine viu interesul înmenţine viu interesul în legăturăviu interesul în legătură cuinteresul în legătură cu acelîn legătură cu acel lucru

Oamenilor cărora le este frică să zboare, de exemplu, ar putea să lucreze ceva în avionul care se află în zbor şi vor descoperi că se întâmplă un lucru uimitor. Vor scăpa de frică. O persoană ocupată să facă ceva îşi concentrează atenţia pe acel lucru şi, prin concentrarea atenţiei asupra acelui lucru, nu mai dă atenţie cauzei fricii şi astfel nu este neliniştit în legătură cu ceea ce creează frica, aşteptarea negativă.De fiecare dată când e de făcut ceva greu, îl deleg celui mai leneş om, pentru că întotdeauna găseşte o metodă rapidă de a face acel lucru.Eu când discut cu un ateu e ca şi cum aş discuta cu uşa. Între un credincios şi un necredincios nu există nici o legătură. Ăla e mort, sufleteşte mort, iar celălalt e viu şi între un viu şi un mort nu există nici o legătură. Credinciosul creştin e viu.Punctul meu de vedere este că, dacă nu există nici o dovadă pentru acel lucru, atunci poţi uita de el. Un agnostic este cineva care nu crede în ceva până când nu există dovezi pentru acel ceva, aşa că eu sunt un agnostic.Ideea este de a conecta oamenii şi a le menţine interesul.Totul constă în a capta atenţia oamenilor şi a le menţine interesul.