Gândirea este singurul lucru din Univers căruia nu i se poate nega existenţa: a nega înseamnă a gândi.


gândirea-este-singurul-lucru-din-univers-căruia-nu-i-se-poate-nega-existenţa-a-nega-înseamnă-a-gândi
jose ortega y gassetgândireaestesingurullucrudinuniverscăruianusepoatenegaexistenţaînseamnăgândigândirea esteeste singurulsingurul lucrulucru dindin universunivers căruiacăruia nunu ii sese poatepoate neganega existenţanega înseamnăgândirea este singuruleste singurul lucrusingurul lucru dinlucru din universdin univers căruiaunivers căruia nucăruia nu inu i sei se poatese poate negapoate nega existenţaa nega înseamnăînseamnă a gândigândirea este singurul lucrueste singurul lucru dinsingurul lucru din universlucru din univers căruiadin univers căruia nuunivers căruia nu icăruia nu i senu i se poatei se poate negase poate nega existenţanega înseamnă a gândigândirea este singurul lucru dineste singurul lucru din universsingurul lucru din univers căruialucru din univers căruia nudin univers căruia nu iunivers căruia nu i secăruia nu i se poatenu i se poate negai se poate nega existenţaa nega înseamnă a gândi

Se poate nega existenţa zeilor, dar nu se poate nega existenţa religiilor.Renun­ţarea nu este o decizie de a nega acţiunea. Renunţarea este o decizie de a nega nevoia pentru un anumit rezultat.A gândi poezia înseamnă a nega poezia.A nega ceea ce nu poate fi explicat înseamnă a face deservicii progresului.A defini înseamnă a exclude şi a nega.Cine poate nega faptul că mediul înconjurător este distrus?