Gândiţi-vă la acest lucru, voi toţi, bărbaţi şi femei, la faptul că acest război va pune problema existenţei sau a distrugerii poporului nostru. Iar dacă înţelegeţi acest lucru, atunci fiecare gând şi fiecare acţiune întreprinsă va fi o rugăciune pentru Germania noastră!


gândiţi-vă-acest-lucru-voi-toţi-bărbaţi-şi-femei-faptul-că-acest-război-va-pune-problema-existenţei-sau-a-distrugerii-poporului-nostru
adolf hitlergândiţivăacestlucruvoitoţibărbaţişifemeifaptulrăzboivapuneproblemaexistenţeisaudistrugeriipoporuluinostruiardacăînţelegeţiatuncifiecaregândacţiuneîntreprinsăfirugăciunepentrugermanianoastrăla acestacest lucruvoi toţibărbaţi şişi femeila faptulfaptul căcă acestacest războirăzboi vava punepune problemaproblema existenţeiexistenţei saudistrugerii poporuluipoporului nostruiar dacădacă înţelegeţiînţelegeţi acestacest lucruatunci fiecarefiecare gândgând şişi fiecarefiecare acţiuneacţiune întreprinsăîntreprinsă vava fifi oo rugăciunerugăciune pentrupentru germaniagermania noastrăla acest lucrubărbaţi şi femeila faptul căfaptul că acestcă acest războiacest război varăzboi va puneva pune problemapune problema existenţeiproblema existenţei sausau a distrugeriia distrugerii poporuluidistrugerii poporului nostruiar dacă înţelegeţidacă înţelegeţi acestînţelegeţi acest lucruatunci fiecare gândfiecare gând şigând şi fiecareşi fiecare acţiunefiecare acţiune întreprinsăacţiune întreprinsă vaîntreprinsă va fiva fi ofi o rugăciuneo rugăciune pentrurugăciune pentru germaniapentru germania noastră

Baronul: Dacă a fost ceai în acest ibric, atunci Sayuri l-a făcut să se evapore! (Ceilalţi bărbaţi râd.) Mameha: Nu râdeţi! Face acest lucru pentru prima dată. -Robin Swicord
baronul-dacă-a-fost-ceai-în-acest-ibric-atunci-sayuri-l-a-făcut-să-se-evapore-ceilalţi-bărbaţi-râd-mameha-nu-râdeţi-face-acest-lucru-pentru
Există înţelepciune în fiecare bărbat, în fiecare tată, în tatăl tău. Iar acest lucru este adevărat indiferent dacă îl iubeşti sau îl dispreţuieşti. -Joe Kita
există-înţelepciune-în-fiecare-bărbat-în-fiecare-tată-în-tatăl-tău-iar-acest-lucru-este-adevărat-indiferent-dacă-îl-iubeşti-sau-îl
Nu evita să faci ceea ce iubeşti fiindcă te temi că acest lucru te va duce la sărăcie sau lipsuri. Dacă te temi de acest lucru, atunci exact asta o să se întâmple. -Stephen Richards
nu-evita-să-faci-ceea-iubeşti-fiindcă-te-temi-că-acest-lucru-te-va-duce-sărăcie-sau-lipsuri-dacă-te-temi-de-acest-lucru-atunci-exact-asta-o