Gândiţi-vă la acest lucru, voi toţi, bărbaţi şi femei, la faptul că acest război va pune problema existenţei sau a distrugerii poporului nostru. Iar dacă înţelegeţi acest lucru, atunci fiecare gând şi fiecare acţiune întreprinsă va fi o rugăciune pentru Germania noastră!


gândiţi-vă-acest-lucru-voi-toţi-bărbaţi-şi-femei-faptul-că-acest-război-va-pune-problema-existenţei-sau-a-distrugerii-poporului-nostru
adolf hitlergândiţivăacestlucruvoitoţibărbaţişifemeifaptulrăzboivapuneproblemaexistenţeisaudistrugeriipoporuluinostruiardacăînţelegeţiatuncifiecaregândacţiuneîntreprinsăfirugăciunepentrugermanianoastrăla acestacest lucruvoi toţibărbaţi şişi femeila faptulfaptul căcă acestacest războirăzboi vava punepune problemaproblema existenţeiexistenţei saudistrugerii poporuluipoporului nostruiar dacădacă înţelegeţiînţelegeţi acestacest lucruatunci fiecarefiecare gândgând şişi fiecarefiecare acţiuneacţiune întreprinsăîntreprinsă vava fifi oo rugăciunerugăciune pentrupentru germaniagermania noastrăla acest lucrubărbaţi şi femeila faptul căfaptul că acestcă acest războiacest război varăzboi va puneva pune problemapune problema existenţeiproblema existenţei sausau a distrugeriia distrugerii poporuluidistrugerii poporului nostruiar dacă înţelegeţidacă înţelegeţi acestînţelegeţi acest lucruatunci fiecare gândfiecare gând şigând şi fiecareşi fiecare acţiunefiecare acţiune întreprinsăacţiune întreprinsă vaîntreprinsă va fiva fi ofi o rugăciuneo rugăciune pentrurugăciune pentru germaniapentru germania noastră

Baronul: Dacă a fost ceai în acest ibric, atunci Sayuri l-a făcut să se evapore! (Ceilalţi bărbaţi râd.) Mameha: Nu râdeţi! Face acest lucru pentru prima dată.Există înţelepciune în fiecare bărbat, în fiecare tată, în tatăl tău. Iar acest lucru este adevărat indiferent dacă îl iubeşti sau îl dispreţuieşti.Primul lucru este acela de a te accepta în mod profund pe tine însuţi. Fiecare se simte inferior într-un fel sau altul. Motivul este neacceptarea faptului că fiecare este unic. Nu se pune problema superiorităţii sau a inferiorităţii. Fiecare face parte dintr-o categorie care îi este proprie şi din acest lucru nu rezultă nicio comparaţie. Şi nu pot să-mi închipui o fiinţă care să aibă totul în această lume. Unii nu au ezitat să încerce, dar au eşuat lamentabil. Fii doar tu însuţi şi va fi suficient.Nu evita să faci ceea ce iubeşti fiindcă te temi că acest lucru te va duce la sărăcie sau lipsuri. Dacă te temi de acest lucru, atunci exact asta o să se întâmple.Păstrează în tine credinţa şi las-o să acţioneze în orice tranzacţie; fiecare acţiune, ton al vocii sau expresie a feţii trebuie să confere siguranţa că te îmbogăţeşti; că deja eşti bogat. Nici nu este nevoie de cuvinte pentru a transmite acest lucru celorlalţi; vor simţi acest sentiment de dezvoltare în prezenţa ta şi se vor întoarce la tine din nou.Priveşte din nou acest punct. Acesta-i aici. Acesta-i acasă. Acesta suntem noi. Pe acest punct se află toţi cei pe care-i iubeşti, toţi pe care-i cunoşti, toată lumea despre care ai auzit vreodată, fiecare fiinţă umană care a trăit vreodată... Acest punct este agregatul de bucurie şi suferinţele noastre, pe acest punct există mii de religii încrezătoare, ideologii, doctrine; aici trăieşte fiecare vânător, fiecare erou şi laş, fiecare creator şi distrugător de civilizaţie, fiecare rege şi ţăran, fiecare cuplu de tineri îndrăgostiţi, fiecare mamă şi tată, fiecare copil plin de speranţă, fiecare inventator şi explorator, fiecare profesor de morală, fiecare politician corupt, fiecare