Gândeşte măreţ, dar bazează-te pe micile plăceri.


gândeşte-măreţ-dar-bazează-te-pe-micile-plăceri
h. jackson brown jrgândeştemăreţdarbazeazătepemicileplăcerigândeşte măreţpe micilemicile plăceripe micile plăceri

Nehotărârea de a alege între plăceri îi fură omului, temporar, liniştea sufletească. După ce cugetă asupra lor, ajunge să se bucure trecând de la micile plăceri la cele mai înălţătoare.Pentru mulţi, dependenţa de alcool este ascunsă după expresii ca Sistemul lumesc al forţei răului se bazează pe înşelătorie, dar genetica spirituală se bazează pe iubire.Gândeşte măreţ şi nu-i asculta pe cei care-ţi spun că e imposibil. Viaţa e prea scurtă ca să gândeşti puţin.Gândeşte la stânga, gândeşte la dreapta, gândeşte sus şi gândeşte jos. O, cât de multe lucruri poţi gândi dacă încerci măcar să o faci!Dincolo de micile minciuni nevinovate, sinceritatea contribuie la o relaţie fericită, în care ambii parteneri ştiu de gândeşte celălalt şi pot face paşi pentru a atinge împreună fericirea în cuplu.