Frumuseţea lucrurilor constă în adevărul lor.


frumuseţea-lucrurilor-constă-în-adevărul-lor
rembrandtfrumuseţealucrurilorconstăînadevărullorfrumuseţea lucrurilorconstă înîn adevăruladevărul lorfrumuseţea lucrurilor constălucrurilor constă înconstă în adevărulîn adevărul lorfrumuseţea lucrurilor constă înlucrurilor constă în adevărulconstă în adevărul lorfrumuseţea lucrurilor constă în adevărullucrurilor constă în adevărul lor

Frumuseţea lucrurilor constă în naturaleţea lor şi în ceea ce simţi.Adevărata valoare a stabilirii scopurilor nu constă în realizarea lor. Achiziţionarea lucrurilor pe care le doreşti este strict secundară.Ideile, în a căror clară manifestare constă orice frumuseţe (în sens obiectiv), după cum ştim, nu sunt nimic altceva decât forţele fizice, chimice şi organice ale naturii prin care se înfăptuieşte voinţa de viaţă în tot ce există. Or, aşa cum imperfecţiunea manifestării ideilor este condiţionată exclusiv de intrarea lor în funcţiile subiective ale timpului, spaţiului şi cauzalităţii, tot aşa şi claritatea mai mare sau mai mică a manifestării lor este numai un fenomen subiectiv, prezent pentru noi: iată de ce, n-ar trebui să ne mirăm că vedem această claritate, şi cu ea, frumuseţea lucrurilor din natură, asociate în primul rând cu o serie de condiţii de un gen pur subiectiv.Bucuria nu constă în creaţie, ci în păstrarea lucrurilor create.Frumuseţea intelectuală nu înseamnă a şti multe, ci a şti ceea ce trebuie; frumuseţea sentimentală nu stă în violenţa pasiunilor, ci în naturaleţea lor; frumuseţea plastică nu se află în perfecţiunea exterioară după tipuri sculpturale, ci în concordanţa formelor cu purtarea, ce constituie viaţa proprie a unei femei.Fiecare nouă ceaşcă de ceai are propria individualitate, e rezultatul unei armonii irepetabile între apă şi foc, întruchipează o tradiţie unică, are o poveste de spus, care e numai şi numai a ei, şi e menită să conţină frumuseţea pura. Să visăm, aşadar, la evanescenţă şi să gustăm frumuseţea ascunsă în nimicnicia lucrurilor.