Frumosul reprezintă în general o culme pe care nimeni nu se gândeşte s-o discute şi la care toată lumea aspiră să ajungă.


frumosul-reprezintă-în-general-o-culme-pe-care-nimeni-nu-se-gândeşte-s-o-discute-şi-care-toată-lumea-aspiră-să-ajungă
jean grenierfrumosulreprezintăîngeneralculmepecarenimeninusegândeştesodiscuteşitoatălumeaaspirăajungăfrumosul reprezintăreprezintă înîn generalgeneral oo culmeculme pepe carecare nimeninimeni nunu sese gândeştediscute şila carecare toatătoată lumealumea aspirăaspiră săsă ajungăfrumosul reprezintă înreprezintă în generalîn general ogeneral o culmeo culme peculme pe carepe care nimenicare nimeni nunimeni nu senu se gândeştediscute şi laşi la carela care toatăcare toată lumeatoată lumea aspirălumea aspiră săaspiră să ajungăfrumosul reprezintă în generalreprezintă în general oîn general o culmegeneral o culme peo culme pe careculme pe care nimenipe care nimeni nucare nimeni nu senimeni nu se gândeştediscute şi la careşi la care toatăla care toată lumeacare toată lumea aspirătoată lumea aspiră sălumea aspiră să ajungăfrumosul reprezintă în general oreprezintă în general o culmeîn general o culme pegeneral o culme pe careo culme pe care nimeniculme pe care nimeni nupe care nimeni nu secare nimeni nu se gândeştediscute şi la care toatăşi la care toată lumeala care toată lumea aspirăcare toată lumea aspiră sătoată lumea aspiră să ajungă

Artistă să ajungă, asta vrea,Ca să discute lumea despre ea,Şi visele i-au fost satisfăcute,Că lumea a-nceput să o Dacă toată lumea gândeşte la fel, înseamnă că nimeni nu gândeşte.Pe frumosul tău covor de pulbere trandafirie,De pulbere cenuşie, de pulbere bălaie,O, drum! regi sau sărmani, nebuni sau logodnici,Culegători de săruturi sau culegători de trandafiri,Pe frumosul tău covor de pulbere bălaie,Toată lumea, toată lumea, toată lumeaA trecut.Se ştie doar că, în general, pasiunea nu poate fi făcută să cedeze prin raţiune, ci prin constrângere. Căci omul virtuos, adică cel ce trăieşte pentru frumosul moral, se va supune raţiunii, pe când cel vicios, care nu aspiră decât spre plăcere, trebuie constrâns prin suferinţă, ca un animal la jug. De aceea se şi spune că pedepsele aplicate celor în cauză trebuie să fie cele care se opun cel mai mult plăcerilor preferate de ei.Este sigur însă pentru toată lumea că Cele 7 minuni ale comunismului: În România toată lumea are serviciu. Deşi toată lumea are serviciu, nimeni nu munceşte. Deşi nimeni nu munceşte, planul se face peste 100%. Deşi planul se face peste 100%, magazinele sunt goale. Deşi magazinele sunt goale, toată lumea are ce mânca. Deşi toată lumea are ce mânca, nimeni nu e mulţumit. Deşi nimeni nu e mulţumit, toată lumea aplaudă.