Frângerea voinţei produce o mentalitate de sclav, pe când rezistenţa naturală produce docilitate.


frângerea-voinţei-produce-o-mentalitate-de-sclav-pe-când-rezistenţa-naturală-produce-docilitate
immanuel kantfrângereavoinţeiproducementalitatedesclavpecândrezistenţanaturalădocilitatefrângerea voinţeivoinţei produceproduce oo mentalitatementalitate dede sclavpe cândcând rezistenţarezistenţa naturalănaturală produceproduce docilitatefrângerea voinţei producevoinţei produce oproduce o mentalitateo mentalitate dementalitate de sclavpe când rezistenţacând rezistenţa naturalărezistenţa naturală producenaturală produce docilitatefrângerea voinţei produce ovoinţei produce o mentalitateproduce o mentalitate deo mentalitate de sclavpe când rezistenţa naturalăcând rezistenţa naturală producerezistenţa naturală produce docilitatefrângerea voinţei produce o mentalitatevoinţei produce o mentalitate deproduce o mentalitate de sclavpe când rezistenţa naturală producecând rezistenţa naturală produce docilitate

Succesul produce alte succese, aşa cum banul produce alţi bani.Cantitatea de curent care curge printr-un circuit construit din rezistori puri este direct proporţională cu forţele electromotoare introduse în circuit, şi invers proporţională cu rezistenţa totală a circuitului. În termeni mai simpli: O creştere treptată a voltajului, într-un circuit cu rezistenţă constantă, produce o creştere constantă a curentului. O creştere treptată a rezistenţei, într-un circuit cu un voltaj constant produce progresiv un curent mai slab.Închideţi o plantă la întuneric şi veţi vedea ce monstru diform se va produce din pricina setei sale de lumină. Oare viaţa omenească nu produce şi ea astfel de monstruozităţi în tendinţa sa spre lumină?Nu avem mai multa justificare consumand fericirea fara a o produce, decat consumand bogatia fara a o produce.Nu avem mai mult drept de a consuma fericire fără a o produce, decât de a consuma avere fără a o produce.Conştienţa produce perspectiva, iar perspectiva produce experienţa.