Fox Mulder: Ţi-am spus că Domnul Betts nu avea cap? Dana Scully: Da. Şi? Doar nu vrei să spui că un corp fără cap a fugit dintr-un frigider încuiat de la morgă? Sau da?


fox-mulder-Ţi-am-spus-că-domnul-betts-nu-avea-cap-dana-scully-da-Şi-doar-nu-vrei-să-spui-că-un-corp-fără-cap-a-fugit-dintr-un-frigider
dosarele xfoxmulderŢiamspusdomnulbettsnuaveacapdanascullydaŞidoarvreispuiuncorpfărăcapfugitdintrunfrigiderîncuiatdemorgăsaudafox mulderspus căcă domnuldomnul bettsbetts nunu aveaavea capdana scullydoar nunu vreivrei săsă spuispui căcă unun corpcorp fărăfără capfrigider încuiatîncuiat dede lala morgăsau daspus că domnulcă domnul bettsdomnul betts nubetts nu aveanu avea capdoar nu vreinu vrei săvrei să spuisă spui căspui că uncă un corpun corp fărăcorp fără capcap a fugitfrigider încuiat deîncuiat de lade la morgă

Fox Mulder: Ce, nu crezi in fantome? Dana Scully: Vrei să spui că ceea ce a văzut omul ăsta e fantoma victimei? Fox Mulder: Pare mai mult un suflet fără trup. Dana Scully: Care e o altă denumire pentru fantomă.Fox Mulder: Ce ai descoperit la autopsie? Dana Scully: Păi... încă nu am făcut autopsia. Fox Mulder: De ce nu? Dana Scully: Pentru că... am avut parte de un răspuns galvanic postmortem foarte neobişnuit. Fox Mulder: Capul s-a mişcat. Dana Scully: A clipit. Adică ştiu exact despre ce este vorba. Activitate electrică reziduală păstrată chimic în celulele moarte. Fox Mulder: A clipit sau ţi-a făcut cu ochiul?Dana Scully: Ştim deja cum a murit. Într-un accident de maşină. Ce altceva trebuie să mai ştim? Fox Mulder: Poate nimic, dar e tot ce putem face acum. Vezi dacă poţi să găseşti un loc unde să-i examinezi capul lui Betts. Dana Scully: În timp ce tu faci ce? Fox Mulder: Îi verific casa. Ştiu cum a murit. Vreau să văd cum trăieşte. Dana Scully: Cum a trăit. Fox Mulder: Cum a trăit.Dana Scully: Ce s-a întâmplat? Fox Mulder: S-au dus frânele, direcţia, totul. S-au dus nouă minute. Dana Scully: Ce s-au dus? Fox Mulder: Nouă minute. M-am uitat la ceas chiar înainte de flash şi era nouă şi trei minute. Tocmai s-a făcut nouă şi treisprezece. Dana Scully: Nu se poate. Fox Mulder: Au dispărut! Pur şi simplu. Dana Scully: Nu, stai aşa. Îmi spui că a dispărut timpul. Timpul nu poate să dispară doar aşa, este, este, este o invariabilă universală! Dana Scully: Nu şi în aria acestui cod poştal.Dana Scully: Mulder? Avem conferinţa asta. Ne aşteaptă. Fox Mulder: Da. Cum să-ţi spun fără să folosesc cuvinte negative, Scully? Dana Scully: Vrei să le spun că nu poţi ajunge la seminarul de lucru în echipă de anul acesta. Fox Mulder: Da, vezi? Nu avem nevoie de conferinţa asta. Noi putem comunica fără să vorbim. Ştii la ce mă gândesc.Dana Scully: Bine, atunci cine este acest om şi ce... Fox Mulder: Este un extraterestru. Dana Scully: Asta o să îi spui lui Skinner? Fox Mulder: I-am spus deja lui Skinner, asta a fost uşor. Acum trebuie să-i spun tatălui meu.