Fosilele implică încercări şi erori, incapacitatea de a anticipa viitorul, caracteristici incompatibile cu noţiunea de Mare Arhitect [Dumnezeu] eficient.


fosilele-implică-încercări-şi-erori-incapacitatea-de-a-anticipa-viitorul-caracteristici-incompatibile-cu-noţiunea-de-mare-arhitect-dumnezeu
carl saganfosileleimplicăîncercărişieroriincapacitateadeanticipaviitorulcaracteristiciincompatibilecunoţiuneamarearhitectdumnezeueficientfosilele implicăimplică încercăriîncercări şişi eroriincapacitatea deanticipa viitorulcaracteristici incompatibileincompatibile cucu noţiuneanoţiunea dede maremare arhitectarhitect [dumnezeu][dumnezeu] eficientfosilele implică încercăriimplică încercări şiîncercări şi eroride a anticipaa anticipa viitorulcaracteristici incompatibile cuincompatibile cu noţiuneacu noţiunea denoţiunea de marede mare arhitectmare arhitect [dumnezeu]arhitect [dumnezeu] eficient

Experienţa a adus înaintea noastră un număr oarecare de copaci, dându-ne astfel posibilitatea să creăm noţiunea de copac, care nu se rezumă însă la expresia copacilor determinaţi pe care i-am întâlnit. Această expresie implică şi capacitatea ca noţiunea să fie aplicabilă şi acelora pe care-i vom întâlni mai departe... Noţiunea cuprinde, ca un atribut esenţial, posibilitatea indefinită de a incorpora un număr nelimitat de indivizi ce îi reprezintă. Acest atribut al infinitului dă noţiunilor unitatea şi valoarea lor.Învaţă să dai eşec cu mândrie - şi fă asta repede şi în mod curat. Măreşte la maximum activitatea de încercări şi erori, cunoscând şi stăpânind partea cu erorile.Îmbătrânirea este de fapt o acumulare de erori: erori la nivel genetic, erori la nivel celular. Celulele normal se repară singure; de aceea te vindeci când te tai. Dar până şi mecanismul de reparare în cele din urmă se destramă.Afacerile îmi aduc aminte în fiecare zi că sunt arhitect şi folosesc experienţa de arhitect în afaceri cât se poate de mult.Nu ar trebui să te îngrijoreze incapacitatea celorlalţi de a-ţi vedea abilitatăţile, ci mai degrabă incapacitatea ta de a le vedea pe ale lor.Dacă nu ştii să te adaptezi, nu eşti un mare arhitect.