Fixează-ţi clar în minte ce doreşti să facă celălalt.


fixează-ţi-clar-în-minte-doreşti-să-facă-celălalt
dale carnegiefixeazăţiclarînmintedoreştifacăcelălaltclar înîn minteminte cece doreştidoreşti săsă facăfacă celălaltclar în minteîn minte ceminte ce doreştice doreşti sădoreşti să facăsă facă celălaltclar în minte ceîn minte ce doreştiminte ce doreşti săce doreşti să facădoreşti să facă celălaltclar în minte ce doreştiîn minte ce doreşti săminte ce doreşti să facăce doreşti să facă celălalt

De câte ori te surprinzi grăbindu-te, opreşte-te; fixează-ţi atenţia asupra imaginii mentale a ceea ce îţi doreşti şi începe să mulţumeşti pentru că îl primeşti.Fixează-ţi în minte o regulă şi un ideal de purtare, cărora să te conformezi riguros atât în singurătate cât şi între oameni.Fixează-ţi în minte o regulă şi un ideal de purtare cărora să te conformezi riguros, atât în singurătate, cât şi între oameni.Oamenii de ştiinţă din ziua de azi gândesc profund în loc să gândească clar. Unii trebuie să aibă o minte sănătoasă pentru a gândi clar, iar alţii pot gândi profund şi să fie destul de nebuni.Să nu doreşti noul Nokia al aproapelui tău. Să nu doreşti vila cu piscina de la munte a aproapelui tău. Să nu doreşti berea aproapelui tău. Să nu doreşti jobul aproapelui tău. Să nu doreşti Kentul aproapelui tău. Să nu doreşti Golful aproapelui tău. Ci doreşte lumina lui (dacă o are).Poţi avea întotdeauna orice îţi doreşti în această lume, dacă ţi-l doreşti suficient de mult şi eşti dispus să plăteşti preţul. Nu te limita. Mulţi oameni se limitează la ce cred că pot face. Poţi merge atât de departe cât îţi permite imaginaţia. Ce crezi, ţine minte asta, poţi avea.