Fii cinstit – dacă ai greşit, admite acest lucru, recunoaşte-l dechis. Acest lucru dezarmează duşmanii şi reduce efectul atitudinii defensive.


fii-cinstit-dacă-ai-greşit-admite-acest-lucru-recunoaşte-l-dechis-acest-lucru-dezarmează-şmanii-şi-reduce-efectul-atitudinii-defensive
dale carnegiefiicinstitdacăaigreşitadmiteacestlucrurecunoaşteldechisacestlucrudezarmeazăduşmaniişireduceefectulatitudiniidefensivefii cinstitcinstit –– dacădacă aiai greşitadmite acestacest lucruacest lucrulucru dezarmeazădezarmează duşmaniiduşmanii şişi reducereduce efectulefectul atitudiniiatitudinii defensivefii cinstit –cinstit – dacă– dacă aidacă ai greşitadmite acest lucruacest lucru dezarmeazălucru dezarmează duşmaniidezarmează duşmanii şiduşmanii şi reduceşi reduce efectulreduce efectul atitudiniiefectul atitudinii defensivefii cinstit – dacăcinstit – dacă ai– dacă ai greşitacest lucru dezarmează duşmaniilucru dezarmează duşmanii şidezarmează duşmanii şi reduceduşmanii şi reduce efectulşi reduce efectul atitudiniireduce efectul atitudinii defensivefii cinstit – dacă aicinstit – dacă ai greşitacest lucru dezarmează duşmanii şilucru dezarmează duşmanii şi reducedezarmează duşmanii şi reduce efectulduşmanii şi reduce efectul atitudiniişi reduce efectul atitudinii defensive

Nu evita să faci ceea ce iubeşti fiindcă te temi că acest lucru te va duce la sărăcie sau lipsuri. Dacă te temi de acest lucru, atunci exact asta o să se întâmple. -Stephen Richards
nu-evita-să-faci-ceea-iubeşti-fiindcă-te-temi-că-acest-lucru-te-va-duce-sărăcie-sau-lipsuri-dacă-te-temi-de-acest-lucru-atunci-exact-asta-o
În acest spaţiu al plăcerii, a lua în considerare un lucru limitat, închis, este un loc, iar a vorbi despre acest lucru este o topologie. -Jacques Lacan
În-acest-spaţiu-al-plăcerii-a-lua-în-considerare-un-lucru-limitat-închis-este-un-loc-iar-a-vorbi-despre-acest-lucru-este-o-topologie
Orice lucru este al vostru, dacă vă daţi voie să vedeţi şi să ştiţi acest lucru. -Doreen Virtue
orice-lucru-este-al-vostru-dacă-vă-daţi-voie-să-vedeţi-şi-să-ştiţi-acest-lucru