Fii cinstit – dacă ai greşit, admite acest lucru, recunoaşte-l dechis. Acest lucru dezarmează duşmanii şi reduce efectul atitudinii defensive.


fii-cinstit-dacă-ai-greşit-admite-acest-lucru-recunoaşte-l-dechis-acest-lucru-dezarmează-şmanii-şi-reduce-efectul-atitudinii-defensive
dale carnegiefiicinstitdacăaigreşitadmiteacestlucrurecunoaşteldechisacestlucrudezarmeazăduşmaniişireduceefectulatitudiniidefensivefii cinstitcinstit –– dacădacă aiai greşitadmite acestacest lucruacest lucrulucru dezarmeazădezarmează duşmaniiduşmanii şişi reducereduce efectulefectul atitudiniiatitudinii defensivefii cinstit –cinstit – dacă– dacă aidacă ai greşitadmite acest lucruacest lucru dezarmeazălucru dezarmează duşmaniidezarmează duşmanii şiduşmanii şi reduceşi reduce efectulreduce efectul atitudiniiefectul atitudinii defensivefii cinstit – dacăcinstit – dacă ai– dacă ai greşitacest lucru dezarmează duşmaniilucru dezarmează duşmanii şidezarmează duşmanii şi reduceduşmanii şi reduce efectulşi reduce efectul atitudiniireduce efectul atitudinii defensivefii cinstit – dacă aicinstit – dacă ai greşitacest lucru dezarmează duşmanii şilucru dezarmează duşmanii şi reducedezarmează duşmanii şi reduce efectulduşmanii şi reduce efectul atitudiniişi reduce efectul atitudinii defensive

Dacă ai senzaţia că aproape toată lumea te înţelege greşit, în cea mai mare parte a timpului, este cazul să te întrebi dacă nu cumva acest lucru se datorează unei contradicţii între gândurile şi sentimentele pe care le proiectezi prin intermediul atitudinii.Gândiţi-vă la acest lucru, voi toţi, bărbaţi şi femei, la faptul că acest război va pune problema existenţei sau a distrugerii poporului nostru. Iar dacă înţelegeţi acest lucru, atunci fiecare gând şi fiecare acţiune întreprinsă va fi o rugăciune pentru Germania noastră!Nu evita să faci ceea ce iubeşti fiindcă te temi că acest lucru te va duce la sărăcie sau lipsuri. Dacă te temi de acest lucru, atunci exact asta o să se întâmple.Dacă te întrebi de ce te simţi aşa de deprimat, poţi fi convins că acest lucru se datorează unei poveşti neadevărate pe care ţi-o spui şi pe care o crezi. Visul tău a devenit profund distorsionat, iar acest lucru trebuie luat ca atare.În acest spaţiu al plăcerii, a lua în considerare un lucru limitat, închis, este un loc, iar a vorbi despre acest lucru este o topologie.Orice lucru este al vostru, dacă vă daţi voie să vedeţi şi să ştiţi acest lucru.