Fiecare om merită o a doua şansă, chiar dacă pe prima nu a meritat-o.


fiecare-om-merită-o-a-doua-şansă-chiar-dacă-pe-prima-nu-a-meritat-o
nicu steleafiecareommeritădouaşansăchiardacăpeprimanumeritatofiecare omom meritămerită odoua şansăchiar dacădacă pepe primaprima nufiecare om merităom merită oo a douaa doua şansăchiar dacă pedacă pe primape prima nufiecare om merită omerită o a douao a doua şansăchiar dacă pe primadacă pe prima nuom merită o a douamerită o a doua şansăchiar dacă pe prima nu

Melinda: Cum te simţi acum că ai primit o a doua şansă? Cliff: Încă mă întreb ce s-a întâmplat cu prima şansă.Ca să ai o a doua şansă, trebuie s-o ratezi pe prima la timp!Dacă ai făcut greşeli, chiar şi unele majore, vei avea întotdeauna parte de o a doua şansă.Mulţumesc lui Dumnezeu pentru că întotdeauna mi-a oferit o a doua şansă spre a face lucrurile mai bine decât prima dată.Dacă iubeşti două persoane în acelaşi timp, alege-o pe a doua, pentru că, dacă ai fi iubit-o cu adevărat pe prima, nu te-ai fi îndrăgostit de a doua.Fiecare copil merită o şansă la o viaţă plină cu dragoste, râs, prieteni şi familie.