Fiecare om e regizorul vieţii sale.


fiecare-om-e-regizorul-vieţii-sale
mihai cucereaviifiecareomregizorulvieţiisalefiecare omom ee regizorulregizorul vieţiivieţii salefiecare om eom e regizorule regizorul vieţiiregizorul vieţii salefiecare om e regizorulom e regizorul vieţiie regizorul vieţii salefiecare om e regizorul vieţiiom e regizorul vieţii sale

Omul descoperă, mai devreme sau mai târziu, că el este grădinarul şef al sufletului său, regizorul vieţii sale.Cultura morală, ce face pe om stăpân pe instinctele sale animalice, e scopul cel din urmă al vieţii istorice a omenirii. Egoismul, în care fiecare om priveşte pe celălalt ca hrana sa, ca mijloc pentru poftele sale şi pentru interesele sale, iar nu ca făptură independentă, e izvorul obştesc al demoralizării.Asta este ceea ce ocazia aduce cu ea. Este ca o auto-determinare a omului. Fiecare om, în cursul vieţii sale, suferă nenumărate modificări şi uneori trebuie să pară ca un hoţ, în anumite perioade ale activităţii sale.În realitate, fiecare rol îi oferă actorului ocazia de a improviza, de a colabora şi de a co-crea cu autorul şi cu regizorul.Eşti regizorul vieţii tale, atâta timp cât ai peliculă în aparat. Să nu fii trist când se va termina. Ai fost un film grozav.Postul este doctorul sufletelor noastre. Îl face pe fiecare să ia aminte la sine însuşi şi-l învaţă să-şi amintească de toate lipsurile vieţii sale.