Fiecare dintre noi avem momente de infinită inspiraţie artistică, socială, sentimentală. Este imposibil să imortalizăm acele secunde magnifice, însă putem să ne păstrăm frumuseţea pentru a prinde noi momente de inspiraţie divină, de dragoste pe parcursul întregii noastre existenţe inefabile.


fiecare-dintre-noi-avem-momente-de-infinită-inspiraţie-artistică-socială-sentimentală-este-imposibil-să-imortalizăm-acele-secunde-magnifice
adrian ibişfiecaredintrenoiavemmomentedeinfinităinspiraţieartisticăsocialăsentimentalăesteimposibilimortalizămacelesecundemagnificeînsăputemnepăstrămfrumuseţeapentruprindedivinădragostepeparcursulîntregiinoastreexistenţeinefabilefiecare dintredintre noinoi avemavem momentemomente dede infinităinfinită inspiraţieinspiraţie artisticăeste imposibilimposibil săsă imortalizămimortalizăm aceleacele secundesecunde magnificeînsă putemputem săsă nene păstrămpăstrăm frumuseţeafrumuseţea pentruprinde noinoi momentemomente dede inspiraţieinspiraţie divinăde dragostedragoste pepe parcursulparcursul întregiiîntregii noastrenoastre existenţeexistenţe inefabilefiecare dintre noidintre noi avemnoi avem momenteavem momente demomente de infinităde infinită inspiraţieinfinită inspiraţie artisticăeste imposibil săimposibil să imortalizămsă imortalizăm aceleimortalizăm acele secundeacele secunde magnificeînsă putem săputem să nesă ne păstrămne păstrăm frumuseţeapăstrăm frumuseţea pentrupentru a prindea prinde noiprinde noi momentenoi momente demomente de inspiraţiede inspiraţie divinăde dragoste pedragoste pe parcursulpe parcursul întregiiparcursul întregii noastreîntregii noastre existenţenoastre existenţe inefabile

Se poate spune despre noi că suntem în viaţă (că trăim) doar în acele momente când inimile noastre sunt conştiente de comorile pe care le avem.Se pare că există momente când Dumnezeu trage un macaz cosmic, mişcând şinele de sub picioarele noastre, azvârlindu-ne vieţile în direcţii noi şi incerte. În astfel de momente, doar două lucruri sunt sigure: că cel mai bine e să nu ştim ce se află înaintea noastră şi că nu ne putem întoarce niciodată.Starea de graţie nu este o stare continuă pentru niciunul dintre noi. Apar lecţii noi care trebuie învăţate. Indiferent de cât de tare s-a deschis inima, vor fi momente când încă se strânge de frică.Ce este milostenia? Este inspiraţie divină: este iubire; este libertate. Milostenia este spiritul legii. Sfântul Pavel este cel care a descoperit spiritul legii; şi ceea ce el numeşte Ratează o masă, dar nu cele treizeci de minute destinate învăţării. Cu toţii ne putem permite să trecem peste câteva mese, dar nici unul dintre noi nu îşi poate permite să piardă idei, exemple şi inspiraţie.Un termen limită este inspiraţie negativă. Totuşi, este mai bun decât nici un fel de inspiraţie.