Fiecare dintre noi avem ceva măreţ.


fiecare-dintre-noi-avem-ceva-măreţ
will smithfiecaredintrenoiavemcevamăreţfiecare dintredintre noinoi avemavem cevaceva măreţfiecare dintre noidintre noi avemnoi avem cevaavem ceva măreţfiecare dintre noi avemdintre noi avem cevanoi avem ceva măreţfiecare dintre noi avem cevadintre noi avem ceva măreţ

Avem un Dumnezeu pe care nu-L cunoaştem, dar îi avem pe cei de lângă noi în care putem vedea fărâme din Dumnezeul măreţ!Fiecare dintre noi poartă în sine comori pe care nu şi-ar imagina vreodată că le are. Dacă am vedea în întunericul nopţii lumina smaraldelor şi a diamantelor pe care le avem în noi, fără ştirea noastră, am orbi, desigur.Viaţa este şi vis şi fiziologie şi morală, dar şi ceva mai mult decât toate acestea la un loc. Viaţa este chiar viaţa! Singurul nostru bun, şi singurul nostru blestem. Trăim! Fiecare dintre noi avem viaţa noastră, unică, determinată de întregul trecut, asupra căruia nu mai avem nicio putere, şi determinând, la rândul ei, oricât de puţin, întregul viitor. Viaţa noastră... ! Nu e decât a noastră, irepetabilă şi de neînţeles pe deplin. Iar ceea ce spun acum despre viaţă ca întreg, aş putea să spun despre fiecare clipă a ei.Viaţa nu are niciun sens. Fiecare dintre noi avem sens şi noi îl dăm vieţii. E o pierdere de timp să întrebi care e sensul vieţii atunci când tu eşti răspunsul.Fiecare dintre noi a trăit acel ceva care l-a schimbat pentru totdeauna.Un obicei este ceva ce poţi face fără să gândeşti - de aceea cei mai mulţi dintre noi avem atât de multe.