Fiecare din faptele noastre îşi are plata sau răsplata sa; rămâne numai să recunoaştem acest lucru.


fiecare-din-faptele-noastre-îşi-are-plata-sau-răsplata-rămâne-numai-să-recunoaştem-acest-lucru
carmen sylvafiecaredinfaptelenoastreîşiareplatasaurăsplatarămânenumairecunoaştemacestlucrufiecare dindin faptelefaptele noastrenoastre îşiîşi areare plataplata sausau răsplatarăsplata sarămâne numainumai săsă recunoaştemrecunoaştem acestacest lucrufiecare din fapteledin faptele noastrefaptele noastre îşinoastre îşi areîşi are plataare plata sauplata sau răsplatasau răsplata sarămâne numai sănumai să recunoaştemsă recunoaştem acestrecunoaştem acest lucrufiecare din faptele noastredin faptele noastre îşifaptele noastre îşi arenoastre îşi are plataîşi are plata sauare plata sau răsplataplata sau răsplata sarămâne numai să recunoaştemnumai să recunoaştem acestsă recunoaştem acest lucrufiecare din faptele noastre îşidin faptele noastre îşi arefaptele noastre îşi are platanoastre îşi are plata sauîşi are plata sau răsplataare plata sau răsplata sarămâne numai să recunoaştem acestnumai să recunoaştem acest lucru

Gândiţi-vă la acest lucru, voi toţi, bărbaţi şi femei, la faptul că acest război va pune problema existenţei sau a distrugerii poporului nostru. Iar dacă înţelegeţi acest lucru, atunci fiecare gând şi fiecare acţiune întreprinsă va fi o rugăciune pentru Germania noastră!Priveşte din nou acest punct. Acesta-i aici. Acesta-i acasă. Acesta suntem noi. Pe acest punct se află toţi cei pe care-i iubeşti, toţi pe care-i cunoşti, toată lumea despre care ai auzit vreodată, fiecare fiinţă umană care a trăit vreodată... Acest punct este agregatul de bucurie şi suferinţele noastre, pe acest punct există mii de religii încrezătoare, ideologii, doctrine; aici trăieşte fiecare vânător, fiecare erou şi laş, fiecare creator şi distrugător de civilizaţie, fiecare rege şi ţăran, fiecare cuplu de tineri îndrăgostiţi, fiecare mamă şi tată, fiecare copil plin de speranţă, fiecare inventator şi explorator, fiecare profesor de morală, fiecare politician corupt, fiecare Deşi ne-ar plăcea să nu recunoaştem acest lucru, adevărul este că în general comportamentul nostru este dirijat de reacţiile instinctive la durere sau plăcere, nu de calcule raţionale. De ce? Pentru că nu suntem impulsionaţi atât de mult de cunoştinţele noastre intelectuale, cât suntem legaţi prin intermediul sistemului nervos de senzaţiile de durere şi plăcere.Faptele noastre ne ascund. Oamenii au nevoie de o peroadă nesfârşită de timp să-şi probeze faptele, până când vor şti care sunt cele adecvate pentru ei. Dar fiecare zi, fiecare oră goneşte. Nu avem timp.În viaţă, fiecare om îşi are chemarea sa specifică, sau misiunea sa, şi numai a sa, de a duce la bun sfârşit un anumit lucru ce trebuie înfăptuit.Are rost să faci pe-arogantul, semeţul,Când azi sau mâine în groapă ţi-e masul?Fiecare glonţ îşi cere plata, preţul:Trebuie s-o-uşchim când bate ceasul.