Fie priveşti lucrurile într-un mod brutal şi serios, ceea ce este deprimant, fie îţi faci de cap şi te distrezi.


fie-priveşti-lucrurile-într-un-mod-brutal-şi-serios-ceea-este-deprimant-fie-îţi-faci-de-cap-şi-te-distrezi
david spadefiepriveştilucrurileîntrunmodbrutalşiseriosceeaestedeprimantfieîţifacidecaptedistrezifie priveştipriveşti lucrurilemod brutalbrutal şişi seriosceea cece esteeste deprimantfie îţiîţi facifaci dede capcap şişi tete distrezifie priveşti lucrurilemod brutal şibrutal şi seriosceea ce estece este deprimantfie îţi faciîţi faci defaci de capde cap şicap şi teşi te distrezimod brutal şi seriosceea ce este deprimantfie îţi faci deîţi faci de capfaci de cap şide cap şi tecap şi te distrezifie îţi faci de capîţi faci de cap şifaci de cap şi tede cap şi te distrezi

Atunci când îţi doreşti să faci ca o anumită informaţie să fie memorabilă, o faci să fie obscenă, o faci să fie vulgară, o faci să fie însângerată, o faci să aibă o semnificaţie emoţională.Când laşi buruienile să-ţi năpădească grădina, care este însăşi viaţa ta, fie nefăcând ceea ce trebuie, fie făcând lucrurile în mod ineficient, tu de fapt abandonezi ideea de control asupra propriei vieţi.Ceea ce faci în acest moment este viitorul tău. Dacă faci bine pentru alţii, pentru întreaga societate, pentru umanitate, atunci viitorul tău va fi bun. Norocul şi ghinionul ţi le faci singur. Ceea ce faci acum este foarte important pentru viitorul tău. Nu este nevoie să încerci să-ţi ghiceşti viitorul. Este suficient să priveşti şi să analizezi trecutul şi prezentul vieţii tale, iar viitorul va fi o consecinţă a gândurilor şi faptelor tale. Aceasta constituie o tehnică înaltă în qigong. Un prim efect al acesteia este sănătatea ta. Dacă vrei să ai o sănătate bună, inima ta trebuie să fie deschisă, iar gândul tău să fie îndreptat mereu către alţii. Atunci vei avea parte de fericire, iar aceasta îţi va aduce sănătate.Un tablou perfect este o oglindă a naturii, care face ca lucrurile să nu fie ceea ce sunt şi care înşală privirea într-un mod legitim, încântător şi preţios.Lucrurile care trebuie făcute sunt: lucrurile care necesită făcute, care vezi tu că trebuie făcute, şi pe care nimeni altcineva nu le vede că trebuie făcute. Apoi îţi vei concepe propriul mod de a face ceea ce necesită făcut - acel lucru care nimeni altcineva nu ţi-a spus să îl faci sau cum să îl faci. Acest lucru va scoate la iveală sinele tău adevărat care de multe ori ajunge să fie îngropat în interiorul unui personaj care a dobândit o gamă superficială de comportamente induse sau impuse de alţii asupra sa.Toate lucrurile care se petrec operează fie în numele binelui, fie în numele răului. Atunci când tu faci ca anumite lucruri să se întâmple, ele sunt fie rezultatul binelui, fie al răului.