Fericirea ta stă în binele pe care-l faci, în bucuria pe care o răspândeşti, în zâmbetele pe care le transmiţi, în lacrimile pe care le ştergi.


fericirea-stă-în-binele-pe-care-l-faci-în-bucuria-pe-care-o-răspândeşti-în-zâmbetele-pe-care-transmiţi-în-lacrimile-pe-care-ştergi
raoul folleraufericireastăînbinelepecarelfacibucuriacarerăspândeştizâmbeteletransmiţilacrimileştergifericirea tata stăstă înîn binelebinele peîn bucuriabucuria pepe carecare oo răspândeştiîn zâmbetelezâmbetele pepe carecare lele transmiţiîn lacrimilelacrimile pepe carecare lele ştergifericirea ta stăta stă înstă în bineleîn binele peîn bucuria pebucuria pe carepe care ocare o răspândeştiîn zâmbetele pezâmbetele pe carepe care lecare le transmiţiîn lacrimile pelacrimile pe carepe care lecare le ştergifericirea ta stă înta stă în binelestă în binele peîn bucuria pe carebucuria pe care ope care o răspândeştiîn zâmbetele pe carezâmbetele pe care lepe care le transmiţiîn lacrimile pe carelacrimile pe care lepe care le ştergifericirea ta stă în bineleta stă în binele peîn bucuria pe care obucuria pe care o răspândeştiîn zâmbetele pe care lezâmbetele pe care le transmiţiîn lacrimile pe care lelacrimile pe care le ştergi

Bucuria mi se pare un pas dincolo de fericire - fericirea e un fel de atmosferă în care poţi trăi uneori, dacă eşti norocos. Bucuria este o lumină care te umple de speranţă şi încredere şi iubire.Toată lumea caută fericirea. Este o bucurie care însoţeşte activitatea pozitivă. Totuşi, ca şi bogăţia, şi aceasta are o varietate de semnificaţii, adesea contradictorii. Este în acelaşi timp bucuria descoperirii şi bucuria cunoaşterii, însoţeşte adesea pe acei care ştiu ce înseamnă culorile, sunetele şi armonia vieţii Şi este bucuria pe care o trăiesc cei care îşi dau osteneala să îşi planifice viaţa şi trăiesc apoi cu pasiune.Într-o societate coruptă, Bucuria pe care mi-o dau gândurile mele este bucuria pe care mi-o dă viaţa, pe care mi-o dă ciudata mea viaţă. Este aceasta bucuria de a trăi?Fericirea nu stă în bani; stă în bucuria realizărilor, în emoţia efortului creativ.Fericirea stă pitită în cele mai banale lucruri care ne înconjoară: o masă, un scaun, o carte dintre ale cărei pagini iese un semn, o petală de trandafir care cade, o lumină care freamătă când în jur e linişte...