Fericirea este sensul şi scopul vieţii, traiectoria şi finalul existenţei umane.


fericirea-este-sensul-şi-scopul-vieţii-traiectoria-şi-finalul-existenţei-umane
aristotelfericireaestesensulşiscopulvieţiitraiectoriafinalulexistenţeiumanefericirea esteeste sensulsensul şişi scopulscopul vieţiitraiectoria şişi finalulfinalul existenţeiexistenţei umanefericirea este sensuleste sensul şisensul şi scopulşi scopul vieţiitraiectoria şi finalulşi finalul existenţeifinalul existenţei umanefericirea este sensul şieste sensul şi scopulsensul şi scopul vieţiitraiectoria şi finalul existenţeişi finalul existenţei umanefericirea este sensul şi scopuleste sensul şi scopul vieţiitraiectoria şi finalul existenţei umane

Omul ştie că va muri şi chiar moare cu fiecare zi. S-ar părea că ajunge să ştii asta pentru a înţelege (ceea ce nimeni nu înţelege) că sensul vieţii nu poate să nu fie independenţa de efemerul existenţei. Sensul vieţii e îndeplinirea pe lumea asta a voinţei celui care te-a trimis sau ceea ce dă sens fiecărei clipe a vieţii, iar sensul e dat de un singur lucru: îndeplinirea, năzuinţa către îndeplinirea unicei dorinţe în care poţi fi liber, desăvârşirea morală.Libertatea, înţeleasă în mod corect, este scopul Ingineriei Umane. Dar libertatea nu înseamnă nici dezordine, nici desfrâu. Libertatea constă în existenţa legitimă - în fiinţarea în acord cu legile naturii umane - în acord cu legile naturale ale Omului. O plantă este liberă doar dacă nu este împiedicată să existe şi să se dezvolte în acord cu legile naturale ale vieţii vegetale; un animal este liber doar dacă nu este împiedicat să trăiască în acord cu legile naturale ale vieţii animale; fiinţele umane sunt libere dacă şi numai dacă nu sunt împiedicate să trăiască în acord cu legile naturale ale vieţii umane.Am putea spune că meditaţia nu are un motiv sau un scop. În acest sens este, deosebită de aproximativ toate celelalte lucruri pe care le facem probabil cu excepţia, cântatului şi a dansului. Când cântăm nu o facem ca să ajungem la un anumit punct, cum ar fi finalul compoziţiei. Dacă acela ar fi scopul muzicii, atunci evident că cei mai rapizi cântăreţi ar fi cei mai buni. De asemenea, atunci când dansăm nu urmărim să ajungem într-un anumit loc pe podea ca şi într-o călătorie. Când dansăm, călătoria în sine este scopul, la fel este şi când cântăm, cântatul în sine este scopul. Şi exact acelaşi lucru este valabil şi pentru meditaţie. Meditaţia este descoperirea că la scopul vieţii se ajunge întotdeauna în momentul imediat.Cel care va înţelege că sensul vieţii umane constă în anxietate şi îngrijorare, nu va mai fi un filistin.Plăcerea ţine de simţuri şi, cu toate că poate da uneori senzaţia fericirii, îi lipseşte sensul. Fericirea, în schimb, se bazează pe existenţa unui sens şi se poate păstra de multe ori în pofida unor condiţii exterioare potrivnice. Este stabilă şi persistentă. În timp ce plăcerile sunt un bonus al vieţii, fericirea este o obligativitate.Mă întrebi care este sensul sau scopul vieţii. Pot răspunde numai cu o altă întrebare: crezi oare că noi suntem destul de înţelepţi ca să citim ce e în mintea lui Dumnezeu?