Fericirea este asta: să te dizolvi în ceva complet şi măreţ.


fericirea-este-asta-să-te-dizolvi-în-ceva-complet-şi-măreţ
willa catherfericireaesteastatedizolviîncevacompletşimăreţfericirea esteeste astasă tete dizolvidizolvi înîn cevaceva completcomplet şişi măreţfericirea este astasă te dizolvite dizolvi îndizolvi în cevaîn ceva completceva complet şicomplet şi măreţsă te dizolvi înte dizolvi în cevadizolvi în ceva completîn ceva complet şiceva complet şi măreţsă te dizolvi în cevate dizolvi în ceva completdizolvi în ceva complet şiîn ceva complet şi măreţ

Lucrurile materiale îţi dau fericirea pe moment. Dar fericirea permanentă o simţi atunci când te bucuri de tot. Fericirea interioară o poţi activa atunci când iei o decizie de a te simţi fericit şi atunci când faci ceva măreţ pentru tine, în primul rând! Dumnezeu ne vrea fericiţi permanent!Întreaga lege a existenţei umane constă numai în posibilitatea pentru om de a se închina în faţa a ceva infinit de măreţ. Lipseşte-i pe oameni de acest infinit măreţ, ei nu vor accepta să trăiască şi vor muri prada desperării.Nu-ţi fie frică să renunţi la ceva bun pentru ceva măreţ.Lumea nu este perfectă şi uneori fericirea este doar un deziderat intangibil. Noi nu uităm că mai dăinuie în noi ceva din fericirea primordială, din frumuseţea şi armonia semănată de Domnul pe pământ şi toate pot duce la fericirea şi pacea interioară.Hollie Baylor: Noi doi aveam caractere complet opuse şi asta a funcţionat. Apoi între noi s-a întâmplat ceva ce nu făcea parte din plan... ne-am îndrăgostit unul de celălalt.Următorul lucru măreţ este cel care determină ca ultimul lucru măreţ să devină inutil.