Fericirea e ca un curcubeu. Apare când viaţa şi zâmbetul se întâlnesc.


fericirea-e-ca-un-curcubeu-apare-când-viaţa-şi-zâmbetul-se-întâlnesc
dan surducanfericireacauncurcubeuaparecândviaţaşizâmbetulseîntâlnescfericirea ee caca unun curcubeuapare cândcând viaţaviaţa şişi zâmbetulzâmbetul sese întâlnescfericirea e cae ca unca un curcubeuapare când viaţacând viaţa şiviaţa şi zâmbetulşi zâmbetul sezâmbetul se întâlnescfericirea e ca une ca un curcubeuapare când viaţa şicând viaţa şi zâmbetulviaţa şi zâmbetul seşi zâmbetul se întâlnescfericirea e ca un curcubeuapare când viaţa şi zâmbetulcând viaţa şi zâmbetul seviaţa şi zâmbetul se întâlnesc

Fericirea - zâmbetul multicolor al sufletului în forma unui curcubeu.Când ne evaluăm viaţa, facem foarte adesea greşeala de a confunda sentimentul de satisfacţie cu fericirea. Care este diferenţa? Fericirea o simţim chiar în momentul în care trăim o anumită experienţă. Fericirea nu există decât în prezent. Satisfacţia este ceea ce rămâne ulterior în amintirea noastră; apare, aşadar, numai retrospectiv.În spatele fiecărui curcubeu e zâmbetul lui Dumnezeu.Dacă lumea e un voal de lacrimi, zâmbetul îl întinde până la curcubeu.Atunci când viaţa este victorioasă apare naşterea, când ea este înfrântă, apare moartea. Un luptător este întotdeauna angajat într-o bătălie pe viaţă şi pe moarte pentru Pace.Problema mirosului apare în momentul în care transpiraţia şi bacteriile se întâlnesc.