Ferice de cel care râde de sine însuşi, se va distra pe cinste.


ferice-de-cel-care-râde-de-sine-însuşi-se-va-distra-pe-cinste
habib bourguibafericedecelcarerâdesineînsuşisevadistrapecinsteferice dede celcel carecare râderâde dede sinesine însuşise vava distradistra pepe cinsteferice de celde cel carecel care râdecare râde derâde de sinede sine însuşise va distrava distra pedistra pe cinsteferice de cel carede cel care râdecel care râde decare râde de sinerâde de sine însuşise va distra peva distra pe cinsteferice de cel care râdede cel care râde decel care râde de sinecare râde de sine însuşise va distra pe cinste

Englezului îi place ideea de a râde de sine însuşi. El face asta numai ca să facă plăcerea de a râde de el.Cel mai puternic om este cel care se stăpâneşte pe sine însuşi.Dumnezeu se relevă El Însuşi sufletului conform esenţei acelui suflet, care este atât fizic cât şi spiritual. Apoi, sufletul devine conştient că îl vede pe Dumnezeu, dar prin El şi nu prin sine sufletul îl iubeşte numai pe El, nu prin sine însuşi, dar în aşa fel încât este El care se iubeşte pe El Însuşi nu sufletul este cel care îl iubeşte pe El, sufletul îl contemplează pe Dumnezeu în fiecare fiinţă, dar graţie unei priviri ce este însăşi privirea divină.Cel care se îndrăgosteşte de sine însuşi, nu va avea niciodată rivali.Cel care iese învingător din lupta cu ceilalţi este puternic, dar cel care câştigă o bătălie cu sine însuşi este atotputernic.Nu poate fi un scriitor adevărat cel care nu este sincer cu sine însuşi.