Fereşte-te de a da sfaturi. Problema e prea grea şi răspunderea mare. Tu dai sfatul după natura ta. Aceasta însă rareori se potriveşte cu natura celui ce te întreabă. Altfel spui tu, altfel înţelege el. Sfătuind prudenţă, produci slăbiciune, şi unde cereai tărie se aplică violenţă. Un element străin s-a introdus în sufletul celuilalt, şi el şi-a pierdut măsura.


fereşte-te-de-a-da-sfaturi-problema-e-prea-grea-şi-răspunderea-mare-tu-dai-sfatul-după-natura-aceasta-însă-rareori-se-potriveşte-cu-natura
titu maiorescufereştetededasfaturiproblemapreagreaşirăspundereamaredaisfatuldupănaturaaceastaînsărareorisepotriveştecuceluiteîntreabăaltfelspuialtfelînţelegeelsfătuindprudenţăproducislăbiciuneundecereaitărieaplicăviolenţăunelementstrăinintrodusînsufletulceluilaltelşiapierdutmăsurada sfaturiproblema ee preaprea greagrea şişi răspunderearăspunderea maretu daidai sfatulsfatul dupădupă naturanatura taaceasta însăînsă rareorirareori sese potriveştepotriveşte cucu naturanatura celuicelui cece tete întreabăaltfel spuispui tualtfel înţelegeînţelege elsfătuind prudenţăproduci slăbiciuneşi undeunde cereaicereai tărietărie sese aplicăaplică violenţăun elementelement străinintrodus înîn sufletulsufletul celuilaltşi elpierdut măsurade a daa da sfaturiproblema e preae prea greaprea grea şigrea şi răspundereaşi răspunderea maretu dai sfatuldai sfatul dupăsfatul după naturadupă natura taaceasta însă rareoriînsă rareori serareori se potriveştese potriveşte cupotriveşte cu naturacu natura celuinatura celui cecelui ce tece te întreabăaltfel spui tualtfel înţelege elşi unde cereaiunde cereai tăriecereai tărie setărie se aplicăse aplică violenţăun element străinintrodus în sufletulîn sufletul celuilalt

Copiii mici sunt fericiţi în mod natural; aceasta este natura lor. Natura soarelui este să strălucească, natura stelelor să lumineze. Iar natura omului constă în a-şi realiza visele, dându-le o formă fizică, fără nici un efort şi cu cea mai mare uşurinţă.În măsura în care un lucru oarecare se potriveşte cu natura noastră, în aceeaşi măsură el este în mod necesar bun.Natura Sfanta privegheaza si inobileaza,De dragul omului, intelepciunii,Tarana vie fir cu fir,Inobileaz-o, dai iubirea,S-o poarte in sange, s-o poarte in fire,Si da-i puterea s-o cunoasca,Sa n-o zdobeasca-n nesintire.Fara iubire e-ntuneric,E searbat sufletul, e rece,E crud, nesimtitor, e gol,Nu-l seamana 1n trup de om.Natura tu vegheaza, e pacat,Pacat sa dai taranii ochiSi harul sa-i deschida nu!Natura o poţi corecta şi îndrepta, altfel ne-am îneca în prejudecăţi.Lumea este obişnuită să lucreze cu dihotomii şi aceasta pentru că natura gândirii este diviziunea, multiplul. Gândirea se aplică naturii şi astfel ea devine un dar făcut acesteia. Gândirea ne spune că un lucru nu poate exista decât dacă are un opus şi acest fapt se aplică doar lucrurilor create.Un învingător îi poate aduce învinsului elemente superioare de civilizaţie şi cultură, de fel de-a trăi. Cu siguranţă însă îl va lipsi de libertate: altfel spus, de capacitatea de a se organiza după mintea şi după dorinţa proprie. Niciun cuceritor nu cucereşte de dragul celui cucerit.