Femeia trebuie bătută şi pentru aceasta există un număr vast de metode: dacă femeia este slabă, ea trebuie bătută cu un băţ; femeile mai voluptoase pot fi lovite cu pumnul, în timp ce cele grăsuţe, cu palma. Astfel cel care o loveşte nu-şi provoacă sieşi leziuni.


femeia-trebuie-bătută-şi-pentru-aceasta-există-un-număr-vast-de-metode-dacă-femeia-este-slabă-ea-trebuie-bătută-cu-un-băţ-femeile-mai
g. h. bousquetfemeiatrebuiebătutăşipentruaceastaexistăunnumărvastdemetodedacăfemeiaesteslabăeacubăţfemeilemaivoluptoasepotfilovitepumnulîntimpcelegrăsuţepalmaastfelcelcareloveştenuşiprovoacăsieşileziunifemeia trebuietrebuie bătutăbătută şişi pentrupentru aceastaaceasta existăexistă unun numărnumăr vastvast dede metodedacă femeiafemeia esteeste slabăea trebuietrebuie bătutăbătută cucu unun băţfemeile maimai voluptoasevoluptoase potpot fifi lovitelovite cucu pumnulîn timptimp cece celecele grăsuţecu palmaastfel celcel carecare oo loveşteprovoacă sieşisieşi leziunifemeia trebuie bătutătrebuie bătută şibătută şi pentruşi pentru aceastapentru aceasta existăaceasta există unexistă un numărun număr vastnumăr vast devast de metodedacă femeia estefemeia este slabăea trebuie bătutătrebuie bătută cubătută cu uncu un băţfemeile mai voluptoasemai voluptoase potvoluptoase pot fipot fi lovitefi lovite culovite cu pumnulîn timp cetimp ce celece cele grăsuţeastfel cel carecel care ocare o loveşteprovoacă sieşi leziuni

Există trei tipuri de femei cu care este imposibil să vorbeşti fără a pregăti parul pentru bătaie. Primul tip: femeia care a fost astfel educată. Părinţii îi spuneau Dacă separarea soţiei de dormitor nu dă rezultate şi aceasta continuă să fie neascultătoare, atunci ea intră în categoria femeilor reci şi încăpăţânate şi trebuie reeducată prin pedepsire. Ea trebuie bătută, dar în aşa fel încât să nu-i fie rupte oasele sau să-i fie provocate sângerări.Femeia nu trebuie lovită peste părţile sensibile ale corpului precum este faţa, capul, abdomenul sau sânii. Loviturile trebuie să fie îndreptate spre picioare sau mâini. Trebuie să se folosească un băţ subţire şi uşor, care să nu lase zgârieturi sau hematoame. Loviturile nu trebuie să fie puternice, pentru că scopul pedepsei este cauzarea suferinţelor sufleteşti şi nu a celor fizice.Rose DeWitt Bukater (se află pe o uşa care pluteşte pe apă, iar Jack e agăţat de ea, tremurând de frig): Se face linişte. Jack Dawson: Va mai dura câteva minute până organizează bărcile. Nu ştiu ce ai tu de gând, dar eu intenţionez să scriu o scrisoare cât se poate de dură companiei White Star Line despre toate acestea. Rose DeWitt Bukater: Te iubesc, Jack. Jack Dawson: Nu face asta! Nu îţi lua rămas-bun! Nu încă, înţelegi? Rose DeWitt Bukater: Mi-e aşa de frig. Jack Dawson: Ascultă, Rose. O să scapi de aici, o să treci peste acest incident, o să ai mulţi copii şi o să îi priveşti cum cresc. O să mori bătrână... o doamnă bătrână în patul ei cald, nu aici, nu în această noapte. Nu în acest mod, mă înţelegi? Rose DeWitt Bukater: Nu îmi mai simt corpul. Jack Dawson: Câştigarea acelui bilet a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat... mi te-a adus pe tine. Şi sunt recunoscător pentru acest lucru, Rose. Sunt recunoscător. Trebuie să-mi faci onoarea asta. Trebuie să îmi promiţi că vei supravieţui, că nu te vei da bătută, indiferent ce s-ar întâmpla, oricât de disperată ai fi. Promite-mi, Rose, şi nu încălca niciodată această promisiune! Rose DeWitt Bukater: Promit. Jack Dawson: Să nu te dai bătută. Rose DeWitt Bukater: N-o să mă dau bătută, Jack. N-o să mă dau bătută.Astfel, bărbatul trebuie să-şi găsească femeia care, după părerea sa, este cea care poate să lucreze împreună cu el, în asociere, până vor ajunge în lumea spirituală superioară, încă din viaţa aceasta. Şi femeia trebuie să aspire să găsească bărbatul care poate să fie cealaltă parte spirituală a sa şi s-o ajute să împlinească scopul creaţiei. Împreună, cei doi reprezintă o putere spirituală extraordinară, care le dăruieşte posibilitatea de a ajunge la realizări spirituale enorme, la care nimeni nu are posibilitatea de a ajunge la ele de unul singur.Femeia e o fiinţă slabă, victimă a fiziologiei ei, orientabilă după bărbat, care trebuie s-o ocrotească şi să-i împrumute personalitatea lui.