Femeia este sufletul bărbatului, lumina care îl călăuzeşte. Femeia este gloria.


femeia-este-sufletul-bărbatului-lumina-care-îl-călăuzeşte-femeia-este-gloria
miguel de cervantesfemeiaestesufletulbărbatuluiluminacareîlcălăuzeştegloriafemeia esteeste sufletulsufletul bărbatuluilumina carecare îlîl călăuzeştefemeia esteeste gloriafemeia este sufletuleste sufletul bărbatuluilumina care îlcare îl călăuzeştefemeia este gloriafemeia este sufletul bărbatuluilumina care îl călăuzeşte

Bărbatul este cea mai elevată dintre creaturi. Femeia este cel mai sublim ideal. Dumnezeu a făcut pentru bărbat un tron, pentru femeie un altar. Tronul exaltă, altarul sfinţeşte. Bărbatul este creierul, femeia este inima. Creierul primeşte lumină, inima primeşte iubire. Lumina fecundează, iubirea reînvie. Bărbatul este puternic prin raţiune, femeia este invincibilă prin lacrimi. Raţiunea convinge, lacrimile înduioşează sufletul. Bărbatul este capabil de eroism, femeia - de orice sacrificiu. Eroismul înnobilează, sacrificiul aduce sublimul. Bărbatul are supremaţia, femeia are intuiţia. Supremaţia semnifică forţă, intuiţia reprezintă dreptatea. Bărbatul este un geniu, femeia este un înger. Geniul este incomensurabil, îngerul este inefabil. Aspiraţia bărbatului este către gloria supremă, aspiraţia femei este îndreptată către virtutea desăvârşită. Gloria face totul măreţ, virtutea face totul divin. Bărbatul este un cod, femeia este evanghelia. Codul corijează, evanghelia ne face perfecţi. Bărbatul gândeşte, femeia intuieşte. A gândi înseamnă a avea creier superior. A intui, simţind înseamnă a avea în frunte o aureolă.Femeia este cea mai puternică iluzie a bărbatului. E singura beţie a inimii. Femeia neutralizează sau îndulceşte toate nefericirile. Măreţia femeii se arată în momentele cruciale. Femeia este cea mai mare bucurie a bărbatului.Femeia este o fiinţă ce inspiră iubire şi admiraţie. Femeia este fiinţa ce se dezvoltă înconjurată de iubire. Femeia care nu ştie să se facă iubită este o stâncă golaşă renegată de natura însăşi. Femeia neglijată este un înger pedepsit.Femeia e ca focul care arde. Mai amară decât moartea este femeia, că e ca lanţul vânătorilor, sufletul ei e ca o plasă, mâinile ei ca nişte funii.Bărbatul îşi are legea sa, pe care şi-a făcut-o singur. Femeia nu are altă lege decât cea a bărbatului. Femeia este civic minoră şi moral sclavă. Educaţia ei poartă pecetea acestei duble inferiorităţi. E necesară deci o reformă, care se va face în favoarea civilizaţiei, a adevărului, a luminii.Femeia face lumea. Ea este suverana. Nimic nu se face decât prin ea şi pentru ea. Femeia este marea educatoare a bărbatului. Ea îl învaţă virtuţile incantătoare, politeţea, discreţia şi acea mândrie care se teme să nu fie supărătoare. Ea arătă câtorva arta de a plăcea şi tuturor arta utilă de a nu displăcea.