Femeia este cea mai puternică iluzie a bărbatului. E singura beţie a inimii. Femeia neutralizează sau îndulceşte toate nefericirile. Măreţia femeii se arată în momentele cruciale. Femeia este cea mai mare bucurie a bărbatului.


femeia-este-cea-mai-puternică-iluzie-a-bărbatului-e-singura-beţie-a-inimii-femeia-neutralizează-sau-îndulceşte-toate-nefericirile-măreţia
iovan ducicifemeiaesteceamaiputernicăiluziebărbatuluisingurabeţieinimiineutralizeazăsauîndulceştetoatenefericirilemăreţiafemeiisearatăînmomentelecrucialemarebucuriefemeia esteeste ceacea maimai puternicăputernică iluziee singurasingura beţiefemeia neutralizeazăneutralizează sausau îndulceşteîndulceşte toatetoate nefericirilemăreţia femeiifemeii sese aratăarată înîn momentelemomentele crucialefemeia esteeste ceacea maimai maremare bucuriefemeia este ceaeste cea maicea mai puternicămai puternică iluzieiluzie a bărbatuluie singura beţiebeţie a inimiifemeia neutralizează sauneutralizează sau îndulceştesau îndulceşte toateîndulceşte toate nefericirilemăreţia femeii sefemeii se aratăse arată înarată în momenteleîn momentele crucialefemeia este ceaeste cea maicea mai maremai mare bucuriebucurie a bărbatului

Cineva m-a întrebat: Deşi dorinţa bărbatului este puternică şi simplă, iar dorinţa femeii e complicată şi slabă, femeia învinge. Pentru că are răbdare.Femeia este cel mai mare imbold al minţii şi al energiei bărbatului. E inspiraţie (e ca şi Dumnezeu-natura), deşi nu poate crea singură. Tot ceea ce s-a creat măreţ pe lumea asta, s-a creat şi datorită femeii, care a inspirat toate construcţiile valoroase.Bărbatul îşi are legea sa, pe care şi-a făcut-o singur. Femeia nu are altă lege decât cea a bărbatului. Femeia este civic minoră şi moral sclavă. Educaţia ei poartă pecetea acestei duble inferiorităţi. E necesară deci o reformă, care se va face în favoarea civilizaţiei, a adevărului, a luminii.Femeia care doarme lângă tine nu este niciodată femeia pe care-ai curtat-o. Nici cea care ţi-a zâmbit, nici cea care ţi-a promis, nici cea care ţi-a vorbit sau a tăcut ascultându-te. Nu e femeia cu care te iubeşti şi nici cea cu care te cerţi. Nu-i cea care merge şi nu-i cea care stă. Nu-i cea îmbrăcată şi nici cea pe care o dezbraci. Nu-i cea care râde, nici cea care plânge. Ci o creatură pe care nu ştii de unde s-o iei. Din care regn, din care tablou, din care frază scrisă de alţii.Femeia este sufletul bărbatului, lumina care îl călăuzeşte. Femeia este gloria.